Tiedote: Filosofia.fi:n "Filosofia Suomessa" -hanke vauhdissa

”Filosofia Suomessa” -hanke vauhdissa                    

Tiedote 6.1.2014 Julkaisuvapaa heti


Suosittu ja luotettu verkkoportaali Filosofia.fi (2007–) on toteuttanut vuodesta 2012 alkaen yhteistyötahojensa ja rahoittajiensa tuella erikoisprojektia työnimellä ”Filosofia Suomessa”. Hankkeessa luodaan suomalaisen filosofian historiaan johdattava laaja sisältö-, arkisto- ja tietokantakokonaisuus, joka tuo verkkoon kaikkien saataville erilaisia suomalaisen filosofian historiaa ja lähihistoriaa käsitteleviä, osin aiemmin julkaisemattomia aineistoja. Portaalin tarjontaa vahvistetaan etenkin 1800-luvun loppupuoliskon ja 1900-luvun ja nykypäivän materiaalilla sekä yleistajuisella kokonaiskuvalla suomalaisen filosofian historiasta.

 

Keskeisimmät tähän mennessä kartutetut aineistot:

*Suomen Filosofisen Yhdistyksen julkaisemassa Ajatus-vuosikirjassa ilmestyneet suomalaisen filosofian historiaa käsittelevät artikkelit vuodesta 1927 alkaen. (http://filosofia.fi/node/6349)

*1800-luvun loppupuolen suomalaisten filosofisten merkkiteosten valikoima. (http://filosofia.fi/tallennearkisto)

*Suomalaisen filosofian historian yleiskatsauksena teoksessa Ajatuksen kulku. Tankens vägar. Trains of Thought julkaistut Ilkka Niiniluodon, Vesa Oittisen, Mikko Salmelan ja Risto Vilkon artikkelit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. (http://filosofia.fi/Ajatuksen_kulku)

*Etiikan, uskonnon ja filosofian kouluopetusta vuosina 1880–1920 käsitelleiden kulttuurisesti merkittävien puheenvuorojen ja kiistakirjoitusten kokoelma ”Siveysoppi ja uskonnonopetus. Katsomus-, koulutus- ja kulttuuripoliittinen kiista 1900-luvun alussa”. (http://filosofia.fi/siveysoppi)

*Professori Raili Kaupin (1920–1995) aineistoarkisto. (http://filosofia.fi/node/6690)

*Kokoelma 2005–2010 tehtyjä emeritus/emerita-haastatteluita audio- ja tekstiaineistoina (ensijulkaisu niin & näin -lehden (1994–) numeroissa. Kuluvana vuonna tätä etenkin oppi- ja intellektuaalihistoriallisesti merkittävää sarjaa on jatkettu uusilla, ensi vuoden alkupuoliskolta lähtien julkaistavilla haastatteluilla, joista ensimmäisinä ilmestyvät ajatustenvaihdot emeritaprofessori Lilli Alasen ja emeritusprofessori Juha Mannisen kanssa.

*Suomalaisen filosofian historiallinen kronikka on laajentunut ja sitä havainnollisesti tukeva graafinen aikajana tarkentunut julkaistavaksi yhdessä tämän vuoden alkupuoliskolla.

*von Wright-kokoelma Vol. I–III, kokoelma G. H. von Wrightin tekstejä ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi (http://filosofia.fi/vonwright), ja sen lisäksi editoitu video netissä prof. emer. Frederick Stoutlandin ja Lars Hertzbergin keskustelu von Wrightin filosofiasta (http://filosofia.fi/tallennearkisto/av-arkisto/6345)


”Filosofia Suomessa” -hanke on saanut tukea Jenny ja Antti Wihurin säätiöltä (2012 ja 2013) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurin ja taiteenalojen sähköisten verkkopalvelujen kehittämisen määrärahoista (2012). Hanketta on koordinoinut FT Jarkko S. Tuusvuori ja hankkeen verkkotoimittajana on työskennellyt Elina Halttunen-Riikonen ja ruotsinkielisen osion toimituksen harjoittelijana Ville Hopponen. Portaalia päätoimittavat Tuukka Tomperi (niin & näin -lehti) ja Yrsa Neuman (Åbo Akademi).

 

Filosofia.fi-verkkopalvelu on 2007 avattu internetportaali, joka palvelee erilaisin tavoin niin filosofian harrastajia kuin ammattilaisiakin. Portaalia ylläpitävät Eurooppalaisen filosofian seura ry. / niin & näin sekä Åbo Akademin filosofian oppiaine, joka vastaa sivuston ruotsinkielisestä osiosta. Portaalin tuotantovaihetta vuosina 2004–2007 rahoittivat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Opetusministeriön kulttuurin tietoyhteiskuntaohjelma, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska Kulturfonden sekä Koneen Säätiö. Alkaneen vuoden aikana myös portaalin filosofinen verkkoensyklopedia Logos laajenee reippaasti asiasanastoltaan Koneen Säätiön tuella.

 

PÅ SVENSKA

 

Den betrodda och välbesökta Internetportalen Filosofia.fi (2007–) har sedan början av år 2012 förfärdigat specialprojektet ”Filosofin i Finland” med stöd av sina samarbetspartners och finansiärer. Målet är att upprätthålla en gratis tillgänglig introducerande helhet av innehåll, arkiv och databaser om Finlands filosofihistoria på Internet.

 

Några centrala delar är

*artiklarna om Finlands filosofihistoria som givits ut i årsboken Ajatus av Filosofiska föreningen i Finland

*artiklarna i översiktsverket om Finlands filosofihistoria Ajatuksen kulku. Tankens vägar. Trains of Thought, som publicerats på finska, svenska och engelska. http://filosofia.fi/Ajatuksen_kulku

*samlingen von Wright, Vol. I–III (http://filosofia.fi/vonwright) liksom webbvideon av samtalet mellan prof. em. Lars Hertzberg och prof.em. Frederick Stoutland om von Wrights senare filosofi (redigerad vid ÅA)

* intervjuer med emeritusprofessorer i filosofi i Finland (främst på finska) som tidigare publicerats i den filosofiska tidskriften niin &näin (2005–2010, utökas under 2014 då Lilli Alanen och Juha Manninen står i tur)

*Materialarkivhelhet över professor Raili Kauppi (1920–1995) (http://filosofia.fi/node/6690)

 

 

”Filosofin i Finland” har producerats tack vare Jenny och Antti Wihuris stiftelse (2012 och 2013), Undervisnings- och kulturministeriet (2012) och Svenska Kulturfonden (2013). Projektet har koordinerats av FD Jarkko S. Tuusvuori. FM Elina Halttunen-Riikonen har fungerat som webbredaktör, liksom på svenska Ville Hopponen som redaktörspraktikant (Åbo Akademi 2012/13).  Huvudredaktörerna för portalen är Tuukka Tomperi (tidskriften niin&näin) och Yrsa Neuman (ämnet filosofi,  Åbo Akademi).

 

Helheten finns under http://filosofia.fi/se/filosofin_i_finland

 

Under hösten 2013 har Filosofisk ordbok av Martin Nybom och Göran Torrkulla (Åbo Akademi) uppdaterats och utökats. (http://filosofia.fi/se/ordbok). Ordboken är enastående på svenska på Internet.

 

Filosofiportalen Filosofia.fi (http://www.filosofia.fi) öppnades hösten 2007. Portalen produceras av Eurooppalaisen filosofian seura ry (baserad i Tammerfors) och den därtill knutna filosofiska tidskriften niin & näin (www.netn.fi) i samarbete med ämnet filosofi vid Åbo Akademi.