Kriittisen korkeakoulun kursseja keväällä 2014

FILOSOFISEN NEUVONNAN TYÖPAJA

18.-19.1.2014 kello 10-17
Kriittisen korkeakoulun tiloissa osoitteessa Albertinkatu 27 a B 12

Filosofisen neuvonnan työpajassa käsitellään kysymyksiä ”Mitä filosofinen neuvonta on?”, ”Mitä ´filosofinen´ on neuvonnassa?”, ”Mitä menetelmiä ja taitoja filosofisessa neuvonnassa tarvitaan/käytetään?” Näiden kysymysten lisäksi aihetta tarkastellaan muun muassa seuraavien teemojen kautta: hyvä elämä ja sokraattinen menetelmä, filosofinen neuvonta ja tunteet, päätöksenteko, elämän tarkoitus.

Työpaja perustuu luentotyyppisten tietoiskujen lisäksi pienryhmissä tehtäviin filosofisen neuvonnan harjoituksiin, jotka antavat osallistujalle sekä neuvonnanpitäjän että asiakkaan näkökulmien kokemukset. Pienryhmäkeskustelut avataan yhdessä koko ryhmän kanssa.

Työpaja on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneet avartamaan ja laajentamaan omia näkemyksiään filosofisesta neuvonnasta. Mielenkiinnosta filosofian soveltamisessa/käyttämisessä omassa työssään on hyödyksi työpajassa.

Työpajan vetäjä on FM, filosofi Heikki Vuorila, joka on tutkinut Ludvig Wittgenstein kielikäsitystä, Viktor Franklin logoterapiaa, Lauri Rauhalan ihmiskäsitystä. Hän pitää filosofin vastaanottoa Turussa, ja on työskennellyt filosofin roolissa useissa työyhteisöissä. Työpaja perustuu the Society for Philosophy in Practice (SPP) järjestämään filosofisen neuvonnan työpajaan Englannissa.

Työpajan järjestää Kriittinen korkeakoulu.
Kurssin hinta on 90 €.

Ilmoittautuminen 9.1.2014 mennessä:
info at kriittinenkorkeakoulu.fi
09-6840010 (ma-to 12-14, muina aikoina ilmoittautumisen voi jättää vastaajaan)



FILOSOFIAN KLASSIKOITA -SEMINAARI

tiistaisin 7.1.2014 alkaen klo 17-18.30
Kriittisen korkeakoulun tiloissa osoitteessa Albertinkatu 27 a B 12

Seminaarissa tarkastellaan olemassaolon ongelmia mannermaisessa nykyfilosofiassa. Filosofian klassikoita toteutetaan keskustelevana lukuseminaarina.

Vetäjänä on FL, tutkija Miika Luoto.

Tule rohkeasti mukaan!

Hinta 70 euroa / 12 kertaa.

Sitovat ilmoittautumiset 3.1.2014 mennessä.
Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
info at kriittinenkorkeakoulu.fi
09-6840010 (ma-to 12-14, muina aikoina ilmoittautumisen voi jättää vastaajaan)