Raili Kaupin aineistot

Raili Kauppi 10.04.1920 - 01.08.1995. Filosofi ja loogikko. Suomen ensimmäinen filosofiasta väitellyt nainen (1961) ja Pohjoismaiden ensimmäinen naispuolinen filosofian professori (19661985 Tampereen yliopisto).

 

Tallenteita luennoista ja esitelmistä

Luento "Martin Heideggerin ihmiskäsitys" (1986)"

Luento "Whiteheadin filosofia" (1989)

Luento "Todellisuus ja kokemus" (1990)


Tallenteita haastatteluista

Raili Kauppi Liisa Veenkiven haastattelussa (1989)

Ismo Koskinen kertoo haastattelussa Raili Kaupista (2001)

Valokuvia

Kuvia Kaupista Kuva-arkistossa

Filosofia.fi-portaalissa lisäksi

Kauppi, Raili Lyhyt henkilöhistoria Suomalaisen filosofian Henkilögalleriassa. Laatineet Ismo Koskinen ja Barbro Nordling.

Kauppi, Raili Ismo Koskisen artikkeli Logos-ensyklopediassa.