Filosoficafé 8.12 - Olli Lagerspetz

***Filosoficafé 8.12 - Olli Lagerspetz***

Tid: Söndag 8.12.2013 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo

Inledare: Olli Lagerspetz, akademilektor i filosofi vid Åbo Akademi
Tema: Hur smakar ananas? Om att beskriva upplevelser

Synopsis

Kan man förstå hur ananas (eller kaffe, kokt potatis osv.) smakar om man aldrig själv har provat? Eller är upplevelser omöjliga att förmedla för dem som inte själva har haft dem? Dessa frågor från sextonhundratalet plågar fortfarande dagens filosofer och kognitionsforskare. Å ena sidan är det är en viktig skillnad mellan att ha varit med om en upplevelse och att få den återberättad. Å andra sidan förutsätter mellanmänsklig förståelse att man kan kommunicera det man upplevt. I kvällens föredrag argumenteras att frågan kan få en lösning om man tänker på beskrivningar som växelverkan mellan talare och åhörare. Det handlar inte om att flytta på tankeinnehåll från ett huvud till ett annat, utan om att gemensamt fokusera på det man ser som viktigt. Beskrivandet av upplevelser stöter inte på hinder av i princip oöverkomligt slag, men i verkliga fall kan både praktiska och etiska svårigheter ge upphov till en känsla av oöverstigliga hinder som ofta är befogad.

Närmare information om Ollis publikationer och forskning fås på hans hemsida.

Filosoficaféts arrangör:
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi