Filosofian Akatemian kirjoituskilpailu; aiheena "Elämän tarkoitus"

KIRJOITUSKILPAILU

 

Filosofian Akatemia julistaa kirjoituskilpailun aiheesta “Elämän tarkoitus"

 

Mikä on elämän tarkoitus? Minkälaista on hyvä elämä? Miten arvokasta elämää tulisi rakentaa yksilö­ ja yhteisötasolla? Miksi ylipäätään olemme olemassa?


Suuri osa akateemista filosofiaa perustuu nykyaikana vaikutusvaltaisten filosofien ajattelun tulkintaan. Enemmistö suomalaisestakin filosofisesta tutkimuksesta on tällaista olemassaolevan ajattelun tarkastelua.


Me haluamme palauttaa arvoon klassisen filosofisen pohdiskelun, jossa kuka tahansa voi ottaa mietintäänsä ihmiskuntaa kautta aikain kiehtoneita Suuria Kysymyksiä ja löytää niihin omakohtaisia, yksilöllisiä uusia näkökulmia.


Ihan kaikkea ei ole vielä ajateltu valmiiksi Platonin, Hegelin tai Žižekin toimesta. Ehkä juuri Sinussa piilee Suuren Filosofin siemen.

 

Kilpailun päämääränä on löytää käsiteltävää asiaan omintakeinen ja alkuperäinen näkökulma. Toki olemassaolevaan tutkimukseen saa ja pitääkin viitata, jos se on argumentaation kannalta keskeistä.


Aihepiiri “Elämän tarkoitus" on hyvin laaja. Kiinnostavaa kysymyksenajattelua kannattaakin miettiä tarkoin. Argumentaation tulee olla selkeää ja mukaansatempaavaa. (Tosin kannattaa huomioida, että arvioijaraadin mielestä muun muassa Søren Kierkegaard ja Immanuel Kant täyttävät nämä kriteerit.)

 

Akateemisia muotovaatimuksia ei ole. Tekstin laajuus voi olla 1–20 sivua. Teksti voi olla laajempikin. Tärkeintä on, että se, mitä paperille taltioit on oikeasti keskeistä argumentaatiosi kannalta. Tekstin pituus ei lisää itseisarvoisesti sen arvoa.

 

Julkaisemme kirjoituskilpailun parhaimmistosta kirjan. Kilpailun voittaja pääsee myös esittelemään löydöksiään toukokuussa järjestettävässä tutkijaseminaarissamme. Voittaja saa rahapalkkiona tuhat euroa. Varaamme oikeuden maksaa myös muille parhaille kirjoittajille soveliaaksi katsomiamme palkkioita.

 

Kirjoituskilpailun määräpäivä on 31.1.2014. Toimita tekstisi word­formaatissa osoitteeseen info at filosofianakatemia.fi. Lisätietoja saat lähettämällä sähköpostia samaan osoitteeseen.

 

Liberae sunt nostrae cogitationes!