Luonnonfilosofian seura 25 vuotta - Kansainvälinen symposiumi; 11.-12.11., Helsinki

Luonnonfilosofian seura järjestää  Seuran perustajan K.V. Laurikaisen ja 25 toimintavuotensa kunniaksi kahden päivän mittaisen kansainvälisen symposiumin 11.-12.11.2013. Symposiumin tapahtumapaikkana on Kruununhaassa sijaitseva Tieteiden talo, ensimmäisen kerroksen auditorio 104, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Ilmoittaudu tämän linkin kautta: https://lfs-fi.directo.fi/25v/

PROGRAM FOR MONDAY 11.11.2013 - MAANANTAIN 11.11.2013 OHJELMA

08.00-09.00 Registration and coffee. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu.

09.00-09.10 Viljo Martikainen, Chairman of The Finnish Society for Natural Philosophy, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja. Opening words. Symposiumin avaus.

09.10-09.50 Professori Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto. Critical Remarks on K.V. Laurikainen's Natural Philosophy. Kriittisiä huomioita K.V. Laurikaisen luonnonfilosofiasta.

09.50-10.30 Emeritusprofessori Stig Stenholm: Beyond Reality, Laurikainen and Philosophy. Todellisuuden tuolla puolen, Laurikainen ja filosofia.

10.30-11.00 Coffee. Kahvitarjoilu.

11.00-11.40 Professor Anton Zeilinger, Vienna University, Austria. Qubits and Quantum Teleportation. Qubitit ja kvanttiteleportaatio.

11.40-12.20 Professor Emeritus Basil Hiley, Theoretical Physics Research Unit, Birkbeck College, University of London, UK. Foundations of Quantum Theory in the Light of Bohmian Non-Commutative Dynamics. Kvanttiteorian perusteet bohmilaisen ei-kommutatiivisen dynamiikan valossa.

12.20-13.30 Lunch. Lounas.

13.30-14.00 Professori Kari Rummukainen. So the Higgs Boson has been Found, What Then? Higgsin Bosoni on löydetty, mitä sitten?

14.00-14.30 Professori Pertti Hakonen, Aalto-yliopisto. Electromechanics with Nanosystems. Elektromekaniikkaa nanosysteemeillä.

14.30-15.00 Coffee. Kahvitarjoilu.

15.00-15.30 Dosentti Tuomo Suntola. On the Linkage between Planck's Quantum and Maxwell's Equations. Plackin vaikutuskvantin ja Maxwellin yhtälöiden yhteydestä.

15.30-16.00 Professori Pekka Lahti, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Turun yliopisto. Heisenberg's Error-Disturbance Uncertainty Relation. Heisenbergin virhe-häiriö epätarkkuussuhde.

16.00-16.30 Dosentti Paavo Pylkkänen, University of Skövde, Sweden and University of Helsinki, Finland. Recent Advances in Quantum Cognition. Kvanttikognition uudet tuulet.

16.30-17.30 Panel discussion. Panelikeskustelu.

18.00-20.00 Helsingin yliopiston vastaanotto. Reception of the University of Helsinki.

20.00-22.30 Illallinen ravintola Pianossa, Rauhankatu 15, Kruununhaka. Dinner at restaurant Piano, Rauhankatu 15, Kruununhaka.


PROGRAM FOR TUESDAY 12.11.2013 - TIISTAIN 12.11.2013 OHJELMA

09.00-09.30 Lehtori Agnes Airola. How, Where and Why was the Finnish Association for Natural Philosophy Born. Miten, missä ja miksi Luonnonfilosofian seura syntyi.

09.30-10.00 Professori Jussi Rastas. The Thoughts and Plans of Professor K.V. Laurikainen for Improving the Role of Natural Philosophy in Finland. Professori K.V. Laurikaisen ajatuksia ja suunnitelmia luonnonfilosofian aseman edistämiseksi Suomessa.

10.00–10.30 Yliopistontutkija Claus Montonen. K.V. Laurikainen’s Strategy to Establish the Philosophy of Physics in the University of Helsinki. K.V. Laurikaisen strategia perustaa fysiikan filosofia Helsingin yliopistoon.

10.30-11.00 Coffee. Kahvitarjoilu.

11.00-11.30 Emeritusprofessori Kullervo Rainio. Debates of the Philosophers. Filosofien debatteja.

11.30–12.00 Emeritusprofessori Kaarle Kurki-Suonio. Discussions with K.V. Laurikainen. Keskusteluja K.V. Laurikaisen kanssa.

12.00-13.30 Lunch. Lounas.

13.30-14.00 Dosentti Simo Hemilä. Conscious Experiences are Coded Brain Information. Tietoiset elämykset ovat koodattua aivoinformaatiota.

14.00-14.30 Dosentti Tarkko Oksala. A New Knowledge Architecture for Cosmology. Uusi tiedon arkkitehtuuri kosmologialle.

14.30-15.00 FT Tarja Kallio-Tamminen. K.V. Laurikainen Expanding the Limits of Science. K.V. Laurikainen tieteen rajoja laajentamassa.

15.00-15.30 Coffee. Kahvitarjoilu.

15.30-16.00 TkT Viljo Martikainen, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja 2006-2013. The Near Past and the Potent­ial Future of Natural Philosophy. Luonnonfilosofian lähihistoria ja sen potentiaalinen tulevaisuus.

16.00-17.00  Panel Discussion. Paneelikeskustelu. The Role of Natural Philosophy in the Past and in the Future. Luonnonfilosofian rooli menneisyydessä ja tulevaisuudessa.