Filosoficafé i Åbo 29.9.2013 - Joel Backström

*** Filosoficafé 29.9 - Joel Backström***

Tid: Söndag 29.9.2013 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Joel Backström, forskare i filosofi vid Helsingfors universitet
Tema:
"Skenbara katastrofer och katastrofala skenbarheter. Om samhällsklimatets förändringar"

Vi lever i ett alltmer individcentrerat och tävlingsinriktat samhälle, där girighet och hänsynslöshet blivit rumsrena. Samtidigt visar till exempel folks beteende på facebook och de uteblivna protesterna mot övervakningen av vår elektroniska kommunikation, att känslan för privatlivets helgd försvinner och gränsen mellan privat och offentligt suddas ut.

Så kan det se ut. Men är förändringen i samhällsklimatet verklig eller skenbar? Eller består sådana förändringar alltid just i en förvandling av skenet, av självframställningens och självbedrägeriets typiska former? Och var står vi själva i förhållande till den samhällsutveckling vi kritiserar? Om alla säger sig vara emot utvecklingen, vem är det då som driver den? Hur förhåller sig samhällsmoralen till den personliga moraliska förståelsen? Vad är relationen mellan den samhälleliga klimatförändringen och väderleken i den egna själen?

Fritt inträde & alla välkomna!

Filosoficaféts arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi