Norman Danielsin luennot bioetiikasta ja globaalista oikeudenmukaisuudesta; 25. ja 26.9., Helsinki

HARVARDIN BIOETIIKKAA JA GLOBAALIA OIKEUDENMUKAISUUTTA HELSINGISSÄ

Harvardin yliopiston etiikan ja kansanterveystieteen professori Norman Daniels esitelmöi Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa 25. ja 26. syyskuuta bioetiikan kysymyksistä ja terveyteen liittyvistä globaalin oikeudenmukaisuuden haasteista.

Daniels on poliittisen filosofian ja bioetiikan kansainvälinen huippuasiantuntija, jonka erityisen kiinnostuksen kohteita ovat olleet oikeudenmukaisuus terveydenhuollossa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Professori Daniels luennoi Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa keskiviikkona 25.9. otsikolla "Global Ethics and Justice" ja Helsingin yliopistossa tutkivan bioetiikan seminaarissa torstaina 26.9. otsikolla "International Health Inequalities and Global Justice".

Tutkivan bioetiikan seminaari on kaksipäiväinen tilaisuus, jossa arvioidaan bioetiikan tieteenalan tilaa ja tulevaisuutta Suomessa sekä punnitaan erityisen bioetiikan instituutin perustamista alan systemaattiseksi ja teoreettiseksi vakiinnuttamiseksi maassa. Seminaarin ohjelma löytyy osoitteesta:

http://blogs.helsinki.fi/bioetiikanseminaari/


Luentojen ajat ja paikat:

Global Ethics and Justice: Keskiviikko 25.9. klo 16:00 - 17:30, Kauppakorkeakoulun Arkadia-rakennus (Lapuankatu 2), 3. kerros, sali E-341

International Health Inequalities and Global Justice: Torstai 26.9. klo 17:40 - 18:55, Helsingin yliopiston päärakennus (Fabianinkatu 33), 3. kerros, sali 13.


Luentotilaisuudet ovat maksuttomia, ja niihin on yleisöllä vapaa pääsy.

Tilaisuuksien kieli on englanti.


Taustatietoa Norman Danielsista:

Norman Daniels (s. 1942) on Harvardin yliopiston (USA) etiikan ja kansanterveystieteen professori ja alansa tunnetuimpia kansainvälisiä tutkijoita. Hänen tutkimuskohteenaan ovat oikeudenmukaisuusteoriat, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus, terveydenhuollon resurssien reilu jakautuminen ja tähän liittyvät terveydenhuollon reformit, sekä etenkin tällä hetkellä terveyden oikeudenmukaisuuden globaalit kysymykset.

Professori Danielsin tunnetuimpia teoksia ovat Just Health Care (1985, Cambridge University Press) ja Just Health: Meeting Health Needs Fairly (2008, Cambridge University Press), joissa hän soveltaa yhteiskuntafilosofian oikeudenmukaisuusteorioita terveydenhuoltoon ja väestötieteeseen.

Professori Danielsin tutkimuksen läpileikkaava teema on ajatella terveyttä mahdollisuuksien tasa-arvon käsitteen näkökulmasta. Hänen mukaansa terveydenhuolto tulee organisoida niin, että se edistää osaltaan parhaalla tavalla mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa. Daniels tutkii tämän ajattelun valossa käytännössä sitä, miten esimerkiksi sosiaali- ja talouspoliittiset ratkaisut vaikuttavat väestön terveyteen ja tätä kautta hyvinvointiin kansallisesti ja globaalisti. Hänen tutkimusotteessaan on keskeistä ajatella terveyttä laajempana aiheena kuin ainoastaan kysymyksenä nimenomaan terveydenhuollon ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Pikemmin Danielsin tutkimuksen keskipisteessä ovat väestön terveyteen vaikuttavat perimmäiset tekijät, kuten esimerkiksi köyhyys tai koulutus, joihin voidaan vaikuttaa sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti.

Professori Danielsin keskeinen väite on, että terveyserot ovat epäoikeudenmukaisia, jos ne ovat seurausta sosiaalisesti tuotettujen terveysvaikuttimien epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta. Hän peräänkuuluttaa laajempaa ajattelua sen suhteen, miten yhteiskunnalliset instituutiot vaikuttavat terveyteen ja terveyden epätasa-arvoon kansallisesti ja globaalisti.

Professori Daniels on poikkitieteellisen tutkimuksen innoittava esimerkki, sillä hän soveltaa yleisen yhteiskuntatieteen tutkimusta terveyden ja bioetiikan aiheisiin tavalla, joka on samalla sekä tieteellisesti kunnianhimoinen että yhteiskunnallisesti tärkeä.