Søren Kierkegaard 200 vuotta/Søren Kierkegaard 200 år; 10.9.2013, Espoo

Individualismi ja yhteisöllisyys ajassamme: Søren Kierkegaard 200 vuotta

Tiistaina 10.9.2013, Ravintola Johannes, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Espoo

Tervetuloa juhlistamaan Søren Kierkegaardin syntymän 200-vuotisjuhlaa!

”Tämän ajan, historian, koko ihmiskunnan on kuljettava ’yksilön’ käsitteen kautta.”
Tiedot, taidot, teot ja uskot ravistavat koko olemassaoloamme. Niiden pulmia ei ratkota kamppailematta ja kilvoittelematta, muuttumatta ja mullistumatta. Ne eletään ja koetaan ainutlaatuisina yksilöinä. Kukaan ei käy läpi tätä tai tuota niin kuin sinä tai minä. Tanskalaisen Søren Kierkegaardin (1813–1855) ajattelu oli tätäkin. Hän ei puhunut vain yksilöstä vaan myös yksilön käsitteestä, yksilöllisyyden mieltämistä ohjaavista ei-yksilöllisistä ajatusvälineistä. Lisäksi hän korosti historiaa, ihmiskuntaa ja Jumalaa yliyksilöllisinä voimina, jotka ehdollistivat yksilön mieltämistä. Ei ole yksilöä yhteisöttä. Miten individualismi näyttäytyy ajassamme? Voiko se olla sopusoinnussa yhteisöllisyyden kanssa? Mikä merkitys yksilön valinnoilla on yhteiskunnalle?

Ohjelma
Kuka oli Søren Kierkegaard?
kirjailija, filosofi Torsti Lehtinen (suomeksi)

Teemakeskustelu
puheenjohtaja: yhteiskunnallinen keskustelija, esseisti Jukka Relander
Krista Kiuru, opetusministeri
Hilkka Olkinuora, pappi, toimittaja
Henrik Marstal, muusikko
Rasmus Quistgaard, projektijohtaja, Kierkegaard 2013 

Keskustelun kieli on englanti. Klo 19.30 päättyvän keskustelun jälkeen esitetään tanskalaiselokuva SuperClásico (Ole Christian Madsen, 2011). Tarjolla kahvia ja pikkupurtavaa.

Tilaisuus on ilmainen, mutta edellyttää ilmoittautumista etukäteen viimeistään 5.9. Ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautumiset (viim. 5.9.2013):
www.hanaholmen.fi


Individualism och kollektivism i vår tid: Søren Kierkegaard 200 år

Tisdag 10.9.2013, Restaurang Johannes, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo, Finland

Välkommen att fira 200-årsjubileum av Søren Kierkegaards födelse!


”Vår tid, historia, hela mänskligheten ska betraktas genom begreppet ´individen´.”
Våra kunskaper och förmågor, det vi gör och tror på rubbar om hela vår existens. Konflikter och problem som uppstår i interaktionen mellan dessa går inte att lösa utan att kamp och ansträngning, utan förändring och omvälvning. Vi upplever och behandlar dem som unika individer. Ingen lever igenom enstaka händelser som du eller jag.
Søren Kierkegaards (1813–1855) verk behandlade bland annat dessa teman. Han talade inte bara om individen utan också om begreppet individen, de icke-individuella tankeverktyg som påverkar hur individen och dess roll uppfattas. Han framhävde även betydelsen av historien, mänskligheten och Gud som överindividuella krafter som påverkar individen. Det finns inte en individ utan en gemenskap.  Hur kommer individualismen till uttryck i vår tid? Kan den leva i harmoni med kollektivismen? Vilken betydelse har individens val för samhället?


Program
Vem var Søren Kierkegaard?
författare, filosof Torsti Lehtinen (på finska)

Temadiskussion
moderator: samhällsdebattör, essäist Jukka Relander
undervisningsminister Krista Kiuru
präst, journalist Hilkka Olkinuora
musiker Henrik Marstal
projektledare Rasmus Quistgaard, Kierkegaard 2013


Diskussionen förs på engelska. Det serveraras kaffe och lite tilltugg. Kvällen avslutas kl. 19.30 med en visning av filmen SuperClásico (2011, Ole Christian Madsen, 99 min).


Deltagandet i programmet är kostnadsfritt men förutsätter en förhandsanmälan senast den 5.9.2013.


Program, tilläggsuppgifter och anmälningar (senast 5.9.2013):
www.hanaholmen.fi


Järjestäjät: Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto, filosofinen aikakauslehti niin & näin, Tanskan Suomen suurlähetystö, Kierkegaard 2013 -juhlavuosihanke sekä Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

Arrangörer: Kulturfonden för Finland och Danmark, Danmarks ambassad i Helsingfors, den filosofiska tidsskriften niin & näin, Jubileumsprojektet Kierkegaard 2013 samt Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.