Luonnonfilosofian seuran seminaarisarja tieteen historiasta alkaen 5.3., Helsinki

Luonnonfilosofian seuran seminaarisarja tieteen historiasta.

Seminaaritilaisuudet pidetään Tieteiden talolla klo 16.15 – 17.45. Tilaisuudet ovat avoimet ja maksuttomat kaikille asiasta kiinnostuneille. TkT (Dos.) Tuomo Suntolan seminaarisarjassa jäljitetään fysiikan ja kosmologian nykyisiin teorioihin johtanutta kehitystä ja arvioidaan tehtyjä valintoja tämän päivän tietämyksen, havaintojen ja tieteen filosofian valossa.

Alustava ohjelma.

Ti 5.3. Sali 309.  Antiikista keskiaikaan. Metafysiikan periaatteet ja empirismi. Mikä kuihdutti antiikin filosofian? Antiikin perintö Eurooppalaiselle tieteelle.

Ti 19.3. Sali 401.  Kopernikuksesta Newtoniin. Matemaattisen fysiikan ja empirismin läpimurto. Matematiikan vuosisata ja mekaniikan jatkokehitys.

Ti 2.4. Sali 309.  Sähkömagnetismin hahmottuminen ja haasteet Newtonilaiseen fysiikkaan. Liikkeen kuvaamisen kehityksestä. Tilaus suhteellisuusteorialle. Suhteellinen vai absoluuttinen aika, etäisyys ja lepotila.

Ti 16.4. Sali 309.   Aineen kuvaamisen kehityksestä. Atomin hahmottaminen ja kuvaaminen. Voima vai energia perussuureena. Planckin yhtälöstä kvanttimekaniikkaan. Kvantin käsitteestä. Paikallisen suhde kokonaisuuteen.

Ti 14.5. Sali 309.   Tähtitieteestä kosmologiaan, suppeasta yleiseen suhteellisuusteoriaan ja Friedman–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) kosmologiaan. Todellisuuskuvan muodostuminen.

Kirjallisuutta: Tuomo Suntola ”Tieteen lyhyt historia – vai pitkä tie
luonnonfilosofian ja empirismin kohtaamiseen”,
http://www.physicsfoundations.org/books/HISTORIA_2012_FI.html

Verkossa:
www.lfs.fi