Kriittisen korkeakoulun ja Otavan Opiston kursseja keväällä 2013: Logoteoria ja Liberalismin klassikoita, Helsinki

Viktor Franklin logoteorian ja-filosofian perusteet (23.-24.3.) sekä Näkökulmia vapauteen: Liberalismin klassikoita & kritiikkiä (13.3.-22.5.)

***
VIKTOR FRANKLIN LOGOTEORIAN JA -FILOSOFIAN PERUSTEET
23.-24.3.2013, Annankatu, la klo 9-19, su 9-15

Wieniläinen filosofi Viktor E. Frankl (1905-1997) kehitti eksistenssianalyysiksi ja logoterapiaksi kutsutun oppinsa auttamaan ihmisiä etsimään arvopitoista ja tarkoituksentäyteistä sisältöä elämäänsä. Elämän mielekkyys ja merkitys ovat tänäänkin erittäin ajankohtaisia kysymyksiä. Kurssi on johdantokurssi logoteoriaan ja -filosofiaan. Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat niiden pohtimisen tärkeäksi työssään tai omassa henkilökohtaisessa elämässään.

Kurssin opettaja FT Timo Purjo on väitellyt Viktor Franklin filosofiasta. Hän on suorittanut Viktor Frankl Institute of Logotherapyssä (Abelene, Texas, USA) Diplomate Educator of Logotherapy -tutkinnon ja on valittu VFIL:n kansainväliseen opettajakuntaan. Hän toimii myös Friends of Viktor Frankl Institute ry:n puheenjohtajana. Timo Purjolta on vuonna 2012 ilmestynyt kirja Viktor Franklin logoteoria - tie arvopitoiseen ja tarkoituksentäyteiseen elämään. Kurssilaiset voivat ostaa kirjan ystävähintaan 20 e.

Kurssin järjestävät Kriittinen korkeakoulu ja Otavan Opisto. Kurssin hinta on 150 e. Ilmoittautuminen 15.3. mennessä: infoat kriittinenkorkeakoulu.fi.

Ohjelma:

La 23.3.

9-9.30 Tervetulokahvit ja esittäytyminen

9.30-10.30 Viktor Franklin logoteorian tausta: arvottavaa psykoterapiaa, logoterapiaa ja eksistenssianalyysiä. Logoteorian ainutlaatuinen ydin.

10.30-12  Universaalien arvojen, logoteorian tarkoitusreittien ja yksilöllisten tarkoitusten keskinäinen suhde

12-13 Lounas (omakustanteinen)

13-14 Omatunto tarkoitusaistina

14-15  Vastuullisuus ja vastuullisena oleminen

15-15.30 Iltapäiväkahvit

15.30-17.30 Logofilosofian holistinen ihmiskäsitys täydennettynä Lauri Rauhalan situationaalisuuden käsitteellä. Persoonallinen henkinen ja sen suhde lähikäsitteisiin. Henkisyys korkeamman tason tajunnallisuutena.

17.30-19  Katsaus logofilosofian mukaisiin ihmisen erilaisiin henkisiin ja eettisiin kykyihin. Henkinen uhmavoima ihmisen kehittymisen mahdollisuutena ja epätoivon ehkäisijänä.

Su 24.3.

9-10  Edellisen päivän kokemusten jakaminen

10-11.30 Ajan henki ja Viktor Franklin elämän, elämänfilosofian ja oppirakennelman muotoutuminen vuosina 1905-1946.

11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen)

12.30-14.30 Viktor Frankl ainutlaatuisena persoonana ja tiennäyttäjänä. Viktor & I -elokuva.

14.30-15 Tie arvopitoiseen ja tarkoituksentäyteiseen elämään.


***

Näkökulmia vapauteen
Liberalismin klassikoita & kritiikkiä


13.3.-22.5.2013 seitsemänä keskiviikkona klo 18-20, Albertinkatu 27

Jokaiselle kerralle jaetaan teksti, jonka pohjalta seminaarissa keskustellaan. Alustajina toimivat VTM Matias Huttunen ja FM Antti Heinonen. Kahvitarjoilu. Hinta 70 euroa. Ilmoittautumiset 6.3. mennessä: info at kriittinenkorkeakoulu.fi; 09-6840010.

Ohjelma:

13.3. Johdanto liberalismin käsitteeseen
Lockesta Nozickin ultraliberaaliin fantasiaan

20.3. Hobbes
Kaikkien sota kaikkia vastaan?

3.4. Rousseau
Yksilö ja yhteistahto

10.4. Mill
Vapaus ja hyöty

24.4. Kant
Tahdon autonomia

15.5. Liberalismin kritiikki
Marxilainen näkökulma

22.5. Vapauden ongelma nykyfilosofiassa:
Rawls ja reilun pelin harha

***