Filosofian yliopistonlehtorin viisivuotiskausi (tenure track), Tampereen yliopisto

Haku: Yliopistonlehtori (tenure track) filosofia, Tampereen yliopisto


Tampereen yliopisto on ottanut käyttöön vakinaistamispolkujärjestelmän (tenure track), jolla se täydentää neliportaista uramallia. Tavoitteena on rekrytoida ja sitouttaa Tampereen yliopistoon akateemiselle uralle motivoitunutta ja kyvykästä opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Vakinaistamispolulle rekrytoitavalla on mahdollisuus edetä kyseisen tieteenalan toistaiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään.


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä filosofian tutkinto-ohjelmassa on haettavana filosofian yliopistonlehtorin tenure track –tehtävä viisivuotiskaudeksi.


Yliopistonlehtorin tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa ja edistää alansa opetusta, seurata tieteen kehitystä alallaan sekä osallistua yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alansa kansainväliseen yhteistoimintaan.


Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi englannin kielen sujuva hallinta on välttämätön.


Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskartan tason 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 3293,22 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.


Tampereen yliopiston rehtorille osoitettu hakemus tulee jättää viimeistään 21.3.2013 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla). Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, julkaisuluettelo, selvitys opetusansioista, lyhyt kuvaus tutkimustoiminnasta sekä luettelo enintään viidestä (5) julkaisusta, jotka hakija haluaa otettavan huomioon mahdollisessa asiantuntija-arvioinnissa. Kaikki hakuasiakirjat tulee toimittaa englanninkielellä. Julkaisut pyydetään toimittamaan myöhemmin erikseen. Ohjeet yksikön sivuilla:

http://www.uta.fi/yky/palvelut/tehtavat/ohjeet.html.


Tehtäväntäyttösuunnitelmasta käyvät ilmi tarkemmat tiedot tehtävästä ja sen täyttämisestä.


Lisätietoja tehtävästä antavat:

Professori Leila Haaparanta, puh: +358-40-190 9780; johanna.ruusuvuori(at)uta.fi

Johtaja Risto Kunelius, puh: +358-40-190 4085; risto.kunelius(at)uta.fi

Hallintopäällikkö Paula Järvenpää, puh: +358-40-190 1390; paula.k.jarvenpaa(at)uta.fi


Tampereen yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää tehtävä täyttämättä ja jatkaa hakuaikaa.