Platon-klubilla John Rawls & oikeudenmukaisuus; 15.1., Helsinki

PLATON-klubilla  15.1. klo 18-20: John Rawls & oikeudenmukaisuus, (Kirjakauppa Kirja, Lasipalatsi)


Platon-klubilla tiistaina 15.1. klo 18-20 pohditaan oikeudenmukaisuutta ja moniarvoisuutta. Keskustelemassa ovat Kaisa Herne ja Heikki Saxén. Keskustelun pohjana toimivat Gaudeamuksen uutuusteokset:

 

1) Mitä oikeudenmukaisuus on? (Kaisa Herne)

Jokainen toivoo tulevansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti, ja monet pitävät yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta kaikkein tärkeimpänä poliittisena tavoitteena. Mutta onko oikeudenmukaisuus sama asia kuin reiluus? Vai esimerkiksi sitä, että kukin saa ansionsa mukaan? Onko se kaikkein köyhimmistä huolta pitämistä?


2) John Rawlsin filosofia (Jukka Mäkinen & Heikki Saxén, toim.)

 John Rawls (1921–2002) oli yksi 1900-luvun jälkipuoliskon vaikutusvaltaisimpia yhteiskuntafilosofeja. Tämä teos valottaa Rawlsin filosofian antia yhteiskunnalliselle ajattelulle ja päätöksenteolle painottaen etenkin oikeudenmukaisuuden ja moniarvoisuuden kysymyksiä. Siinä pohditaan muun muassa suvaitsevaisuuden rajoja, kansalaiskeskustelun etiikkaa, kansainvälistä oikeudenmukaisuutta, taloudellista hyötyajattelua ja polittista liberalismia. Samalla se johdattaa lukijan Rawlsin ajattelun peruskäsitteisiin ja keskeisiin oivalluksiin.


Keskustelijoista:

Kaisa Herne toimii valtio-opin yliopistonlehtorina Turun yliopistossa. Herneen tutkimukset kuuluvat politiikan kokeellisen tutkimuksen ja yhteiskuntafilosofian alaan.

Heikki Saxén toimii tutkijana Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa paikantuvat aatehistoriaan ja yhteiskuntafilosofiaan, ja hän toimii bioetiikan asiantuntijana.


Vapaa pääsy.

TERVETULOA!