CFP "Helte og skurke", Slagmark

Call for Papers til Slagmark nr. 65

Temaet for dette nummer er ”Helte og skurke”. Hvordan har begreberne ”helt” og ”skurk” historisk formet og reflekteret menneskets selvforståelse? Hvilken rolle spiller disse begreber i og for nutidens samfund? Hvorfor er mennesket så fascineret af helte- og skurkeskikkelser? Disse spørgsmål kan bl.a. diskuteres litterært, filosofisk, idéhistorisk, sociologisk, antropologisk og psykologisk, men bidrag fra alle faglige perspektiver og metoder er velkomne.

Deadline for indsendelse af artikler er 1. maj 2012. Forespørgsler, idéudkast og generelle spørgsmål rettes til Carsten Fogh Nielsen (filoffen1(a)hum.au.dk) eller Carla Birgitte Nielsen (cn(a)teo.au.dk). Artikelforslag sendes til helteogskurke(a)gmail.com.

Slagmark accepterer artikler på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Læs det fulde call for papers på forlagets hjemmeside:
http://www.slagmark.dk/sider/CFP/65.pdf

***

Tidsskriftet Slagmark har eksisteret siden 1983. Det opstod i miljøet omkring Afdeling for Idéhistorie ved Aarhus Universitet, hvor det stadig har hjemme.

Slagmark dækker hovedområderne indenfor den vestlige idéhistorie: Den filosofiske tænknings historie, de æstetiske ideers historie, de politiske, økonomiske og sociale ideers historie samt naturvidenskabernes idéhistorie. 

Indenfor dette felt har tidsskriftet en ambition om både at kaste nyt lys over klassikere og at introducere et dansk publikum for danske og internationale emner og teoridannelser. Igennem tiden har Slagmark således aktualiseret gamle såvel som introduceret nye tanker og intellektuelle strømninger.

I hvert nummer ligger hovedvægten på temaartikler af førende forskere i ind- og udland, mens der midtvejs er et intermezzo med interviews og artikler udenfor tema. Hvert nummer indeholder til slut en fyldig anmeldelsessektion. Tidsskriftet henvender sig til idéhistorikere, filosoffer, sociologer, politologer, litterater og andre med interesse for den vestlige idéhistorie. Slagmark udkommer 3 gange om året.

Slagmark anser peer review for at være en vigtig del af arbejdet med at sikre tidsskriftets fortsat høje kvalitet. Alle artikler indsendt til Slagmark indgår i denne sammenhæng i en peer review-proces, hvor Slagmark både trækker på et panel af anerkendte danske og internationale forskere.

http://www.slagmark.dk