I 1900-talets brännspegel: Seminarium om Georg Henrik von Wrights essäistik 4.11

I 1900-talets brännspegel

Seminarium om Georg Henrik von Wrights essäistik


Fredagen den 4 november 2011,
Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, Helsingfors.

Georg Henrik von Wright gjorde sig ett namn inom 1900-talets filosofi genom sin engelskspråkiga produktion inom bland annat logik, handlingsfilosofi och etik, men har kanske alltid i sitt hemland varit mera känd för sin svenskspråkiga essäistiska insats som sträcker sig från essäer om Tolstoj och Dostojevskij, via populärvetenskapliga framställningar om filosofi, till 80–90-talens samtidskritiska debatter. Detta seminarium ger en bred inblick i von Wrights svenskspråkiga arbete och dess plats i 1900-talets tankeströmningar.

Programmet:

11–11.20 Henrik Meinander: Inledning
11.20–11.55 Johan Strang: Georg Henrik von Wright och Ingemar Hedenius ¬– rollen som intellektuell analytisk filosof i Finland och Sverige
12.00–12.35 Merete Mazzarella: Några synpunkter på Georg Henrik von Wright som essäist

Kaffe med smörgås

13–13.35 Anna-Stina Lindholm: Från tanke till omtanke – en undersökning av von Wrights och Lilius essäistik
13.40–14.15 Thomas Wallgren: Mitt i 1900-talets brännspegel: Den oförlösta spänningen mellan vetenskapstro och utvecklingspessimism som kreativ drivkraft i von Wrights verk
14.20–14.55 Bernt Österman: Värdefilosofin i von Wrights essäer

Efter föredragen fortsätter diskussionen fritt över ett glas vin fram till ca.15.50. Seminariet är öppet för allmänheten. För att vi ska kunna bedöma mängden av traktering som behövs vill vi gärna att du anmäler dig senast måndagen 31.10 till Bernt Österman, bernt.osterman(a)helsinki.fi.

Arrangörer är arbetsgruppen för von Wright, von Wright och Wittgenstein-arkivet vid HU samt SLS, med stöd från Svenska Kulturfonden.
http://www.helsinki.fi/wwa/