Filosoficafé 23.10 - "Romer behandlas som rosk"

*** Filosoficafé - "Romer behandlas som rosk" ***

Tid: Söndag 23.10.2011 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnestys finländska sektion
Tema: "Romer behandlas som rosk"

Romerna är den mest utsatta minoriteten i Europa, den fattigaste och mest diskriminerade. Alla experter erkänner problemet, men regeringarna är ovilliga att göra något. I Finland ville förra regeringen sopa undan "rosken" genom att kriminalisera tiggeri, dvs förbjuda fattigdom. Samtidigt jobbar några tjänstemän med ett ambitiöst program för att föra Finlands egna goda erfarenheter av en inkluderande rompolitik till resten av Europa.

Hurudana människorättskränkningar utsätts romer för, vad borde göras och vad är på gång i EU just nu?

Fritt inträde & alla välkomna!

arrangör:
Folkets Bildningsförbund rf
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi