Valon aika Turussa: Luonnontieteet ja Kunink. Akatemia 1700-luvulla/Ljusets tid i Åbo 7-8.10.2011

Valon aika Turussa: Luonnontieteet ja Kunink. Akatemia 1700-luvulla

Ljusets tid i Åbo: Naturvetenskaperna och Kungl. Akademien på 1700-talet

Oppihistoriallinen seminaari Turun Akatemian luonnontieteellisestä kukoistuskaudesta 1700-luvulla pidetään Åbo Akademin Arkenissa 7 - 8 lokakuuta 2011, järjestäjinä Suomen oppihistoriallinen seura ja Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura. Kotimaisten asiantuntijoiden lisäksi esitelmöitsijöitä saapuu Ruotsista, Venäjältä ja Saksasta. Esitelmät ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja koskevat Turun akatemiaa, luonnontieteitä, sekä kemiaa, fysiikkaa ja tähtitiedettä; erityishuomiossa on turkulainen matemaatikko Anders Johan Lexell. Ohjelmaan sisältyy kävely akatemiakortteleissa. Vapaa pääsy. Lisätietoja: Johan Stén (Johan.Sten(a)vtt.fi) tai Päivi Maria Pihlaja (Paivi.Pihlaja(a)helsinki.fi)

Ett lärdomshistoriskt seminarium om Kungliga Akademiens i Åbo naturvetenskapliga blomstringstid under 1700-talet hålls i Åbo Akademis Arken  den 7 - 8 oktober 2011. Seminariet organiseras av Finlands lärdomshistoriska samfund r.f. samt Finska sällskapet för 1700-talsstudier r.f. Utöver inhemska sakkunniga har talare inbjudits från Sverige, Ryssland och Tyskland. Föredragen hålls på finska, svenska och engelska, och berör Åbo Kungl. Akademi, naturvetenskaperna, samt kemin, fysiken och astronomin; speciell uppmärksamhet ägnas den Åbobördiga matematikern Anders Johan Lexell. Vandring genom akademikvarteren ingår i programmet. Fritt inträde. Tilläggsuppgifter och program: Johan Stén (Johan.Sten(a)vtt.fi) eller Päivi Maria Pihlaja (Paivi.Pihlaja(a)helsinki.fi)

http://www.helsinki.fi/historia/1700/su/dokum/akatemia.htm