Levinas' ethics and the demand of politics; 28.10.2011, Tampere

Levinas' ethics and the demand of politics

Colloquium in honour of the 50th anniversary of Emmanuel Levinas' magnum opus Totalité et infini. Languages. English and Finnish.

Organised by the discipline of Philosophy of the School of Social Sciences and Humanities of the University of Tampere

The 28 october 2011,
Venue PinniB 1097 (http://www.uta.fi/english/locations.html)

This year is the 50th anniversary of Emmanuel Levinas' magnum opus Totalité et infini. Essai sur extériorité (Totality and infinity: Essay on exteriority). The book is one of the essential classics of the 20th century. In it, Levinas confronts philosophy with the terrifying experience of war, and against this background he draws the outline of the first phenomenological ethics, developped by means of an existential phenomenology.

Totalité et infini has been an extremely influential book, because it formulates most radically the idea that the measure of humanity is an infinite responsibility of the other human being. Although this main idea is generally held to be very impressive, the book has also risen several important debates concerning the task of philosophical ethics. Levinas' way of grounding ethics on intimate experience has made feminist philosophers ask whether Levinas' explicitely masculine point of view is a force or a weakness. Furthermore, Levinas' demand of an infinite responsibility of the other has not been understood only as the foundation of  personal ethics, but also as a question adressed to the 20th century political theories (like marxism and liberalism) that seem to be incompatible with such an ethics. On the other hand Levinas has also been said to underestimate politics (e.g. Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, Alain Badiou, L'éthique: essai sur la conscience du mal). This is why we ask: what is Levinas' ethics? To what extent does Levinas' ethics challenge politics, to what extent does it is on the contrary challenged by politics?


Konferenssin pääpuhuja on prof. Danielle Cohen-Levinas (Université Paris IV, La Sorbonne). Hän on filosofi, musikologi ja runoilija, joka on erikoistunut yhtäältä saksalaisen idealismin musiikinfilosofiaan, sellaisiin nykyajattelijoihin kuin Rosenzweig, Benjamin, Adorno, Levinas, Derrida, Blanchot, Nancy, sekä myös juutalaiseen filosofiaan. Hän on julkaissut useita kirjoja, ja toimittanut mm. kokoelmat Emmanuel Levinas, Pour une philosophie de l'hétéronomie (Bayard 2006), Levinas et les théologies (co-dir. Shmuel Trigano) (InPress 2007), Levinas/Derrida: lire ensemble, (co-éd. Marc Crépon) (Éditions Herrman, à paraître) sekä Lire Totalité et infini d'Emmanuel Levinas. Études et interprétations. Herrman, 2011.

Program (changes are possible)

10.00 Opening of the conference (Susanna Lindberg)
10.15-11.15 Prof. Danielle Cohen-Levinas (in English)
11.15- 11.45 Irina Poleschuk (in English)
11.45 - 12.45 lunch
12.45 - 13.15 Tommi Wallenius
13.15 - 14.45  Olli-Pekka Moisio
14.45 - 15.15 Marke Europaeus
15.15. - 15.30 pause
15.30 - 16.00 Virpi Lehtinen
16.00 - 16.30 Ilmari Kortelainen
16.30 - 17.00 Mika Ojakangas
17.00 - 17.15 pause
17.15 - 17.45 Janne Porttikivi
17.45 - 18.15 Riku Roihankorpi

Further information: lecturer of philosophy Susanna Lindberg, Susanna.E.Lindberg(at)uta.fi
 
****************************************************************

Levinasin etiikka ja politiikan vaatimukset
Levinas' ethics and the demand of politics
Colloquium (in English and in Finnish) in honour of the 50th anniversary of Emmanuel Levinas' magnum opus Totalité et infini; English translation below.

Konferenssi Emmanuel Levinasin pääteoksen Totalité et infini. Essai sur extériorité (Totality and infinity: Essay on exteriority) 50-vuotisjuhlan kunniaksi.

Järjestäjänä Filosofian oppiaine, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö, Tampereen yliopisto.

Aika: 28. 10. 2011, klo 10 - 18.45.
Paikka Pinni B 1097
Venue PinniB 1097 (http://www.uta.fi/esittely/sijainti.html)

Emmanuel Levinasin pääteoksen Totalité et infini. Essai sur extériorité (Totality and infinity: Essay on exteriority) julkaisemisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta.  Kirja on yksi 1900-luvun filosofian itseoikeutetuista klassikoista. Levinas tuo siinä filosofian vastatusten kauhistuttavan sodan kokemuksen kanssa, ja hahmottelee tätä taustaa vasten ensimmäisen varsinaisen fenomenologisen etiikan, jonka hän kehittelee eksitentiaalisesti painottuneen fenomenologian keinoin.

Totalité et infini on ollut tavattoman vaikutusvaltainen teos ennen kaikkea siksi, että se sisältää radikaaleimman mahdollisen ajatuksen siitä, että ihmisyyden mitta on ääretön vastuu toisesta ihmisestä. Vaikka Totalité et infinin perusajatusta yleensä pidetäänkin hyvin vaikuttavana, teos on myös herättänyt useita merkittäviä kiistoja filosofisen etiikan tehtävästä. Levinasin tapa perustaa etiikka intiimiin kokemukseen synnytti feminismin piirissä kiistan siitä, onko Levinasin eksplisiittisesti maskuliinen näkökulma hänen teoriansa voima vai heikkous. Edelleen, Levinasin vaatimusta äärettömään vastuuseen toisesta ei ole ymmärretty vain henkilökohtaisena vaatimuksena, vaan myös kysymyksenä siitä, missä määrin 1900-luvun vaikuttavista poliittisista teorioista kuten marxilaisuudesta tai liberalismista puuttuu etiikka. Toisaalta Levinasia on myös syytetty politiikan merkityksen vähättelemisestä (Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, ja nyttemmin Alain Badiou, L'éthique: essai sur la conscience du mal (suom. Etiikka: essee pahan tiedostamisesta). Sen takia kysymyksemme kuuluukin: mitä on Levinasin etiikka? Missä määrin Levinasin etiikka haastaa politiikan ja missä määrin päin vastoin politiikka haastaa sen?

Konferenssin pääpuhuja on prof. Danielle Cohen-Levinas (Université Paris IV, La Sorbonne). Hän on filosofi, musikologi ja runoilija, joka on erikoistunut yhtäältä saksalaisen idealismin musiikinfilosofiaan, sellaisiin nykyajattelijoihin kuin Rosenzweig, Benjamin, Adorno, Levinas, Derrida, Blanchot, Nancy, sekä myös juutalaiseen filosofiaan. Hän on julkaissut useita kirjoja, ja toimittanut mm. kokoelmat Emmanuel Levinas, Pour une philosophie de l'hétéronomie (Bayard 2006), Levinas et les théologies (co-dir. Shmuel Trigano) (InPress 2007), Levinas/Derrida: lire ensemble, (co-éd. Marc Crépon) (Éditions Herrman, à paraître) sekä Lire Totalité et infini d'Emmanuel Levinas. Études et interprétations. Herrman, 2011.

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

10-00 - 10.15 Konferenssin avaus (Susanna Lindberg)
10.15-11.15 Prof. Danielle Cohen-Levinas (englanniksi)
11.15- 11.45 Irina Poleschuk (englanniksi)
11.45 - 12.45 lunch
12.45 - 13.15 Tommi Wallenius
13.15 - 14.45  Olli-Pekka Moisio
14.45 - 15.15 Marke Europaeus
15.15. - 15.30 pause
15.30 - 16.00 Virpi Lehtinen
16.00 - 16.30 Ilmari Kortelainen
16.30 - 17.00 Mika Ojakangas
17.00 - 17.15 pause
17.15 - 17.45 Janne Porttikivi
17.45 - 18.15 Riku Roihankorpi

Lisätietoja: filosofian yliopistonlehtori Susanna Lindberg, Susanna.E.Lindberg(at)uta.fi

Filosofian opiskelijoilla on mahdollisuus kirjoittaa konferenssista raportti osana suoritusta PHILAIK5 Etiikka tai PHILSY 1 E Etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Kiinnostuneet kutsutaan valmistelevaan istuntoon 20.9. klo 12-14 Pinni B 3108.