Edvard Westermarcks texter på Internet

Pressmeddelande
(fritt att publicera)

Edvard Westermarcks texter på Internet


Den nationella finländska filosofiportalen Filosofia.fi har i dagarna publicerat en digital samling med texter av filosofen-antropologen-sociologen Edvard Westermarck (1862-1939). Westermarck är en av Finlands internationellt mest kända forskare genom tiderna. Han är särskilt känd för sin s.k. moralrelativism och för sitt arbete om äktenskapets historia. Westermarck medverkade vid grundandet av Åbo Akademi och blev dess förste rektor.

Samlingen följer portalens Open Access-policy och är fritt fram att läsa för alla via Internet på http://filosofia.fi/Westermarck

Westermarcksamlingens digitaliseringsplan har gjorts av FD, docent Juhani Ihanus (Helsingfors Universitet).

Den digitala samlingen har förenhetligats och utökats i samarbete med forskningsprojektet Westermarck and Beyond vid ämnet filosofi, ÅA 2009-11. Projektet leds av FD, docent Olli Lagerspetz och finansieras av Konestiftelsen (289 000€).

Filosofiportalen Filosofia.fi (http://www.filosofia.fi) öppnades hösten 2007. Portalen produceras av Eurooppalaisen filosofian seura ry (baserad i Tammerfors) och den därtill knutna filosofiska tidskriften niin & näin (www.netn.fi) i samarbete med ämnet filosofi vid Åbo Akademi. Som svensk redaktör fungerar Yrsa Neuman (FL, tf universitetslärare i vetenskapsfilosofi).
 
”Man kan säga att ÅA just nu är står för ett ordentligt flöde av Westermarckrelaterat material som sprutas ut över världen. Forskningsprojektet har precis publicerat ett temanummer av tidskriften Laboratorium för folk och kultur (http://www.brage.fi/folkliv/laboratorium/) som handlar helt om Westermarck. Dessutom är det en tvåspråkig temahelhet på kommande i nästa nummer av den finländska filosofiska tidskriften niin & näin. Lägg till den här digitala samlingen med 18 artiklar eller föredrag och ett antal brev i tre volymer så är det ett bra flöde” säger portalens projektansvariga Yrsa Neuman.

Åbo Akademis bibliotek har under åren också givit ut en del intressanta böcker om Westermarck och för den här digitala samlingen har vi samarbetat med Handskrifts- och bildenheten (särskilt Tommy Lahtinen och Catherine af Hällström) och fått benäget lov av den nya Överbibliotekarien Pia Södergård att publicera flera brev ur Westermarcks korrespondens. Från tidigare innehåller portalen en stor samling fotografier av och tagna av Westermarck under hans fältforskning i Marocko. ”Samarbetet har efterhand pågått i 5 år – det har gått smidigt och varit trevligt” anser Yrsa Neuman.

Den viktigaste länken för den här samlingens tillkomst är helt klart FK Fanny Malmberg som fungerat som praktikant hos portalen under våren. Hon har konkret skannat och transkriberat texterna för samlingen och matat in dem i portalstrukturen under tre månaders tid.

Kontakt om portalen
Yrsa Neuman
fifi(at)abo.fi
020-7861465/044-5968967
Arken, Åbo Akademi
www.filosofia.fi/se

Kontakt om Westermarck och forskningsprojektet Westermarck and Beyond
Olli Lagerspetz FD, docent, akademilektor i filosofi
olagersp(at)abo.fi 040-5353198


Länkar
Westermarcksamlingen i Filosofia.fi/The Edvard Westermarck online collection
http://filosofia.fi/Westermarck

Kort biografi över Edvard Westermarck (av docent O. Lagerspetz):
http://filosofia.fi/se/filosofin_i_finland/galleri/2711

Bildsamlingen Westermarck i Filosofia.fi
http://filosofia.fi/index.php?q=gallery&g2_itemId=310