Workshop om den motivationella internalismens relevans; 17-18.8.2011, Göteborg

WORKSHOP OM DEN MOTIVATIONELLA INTERNALISMENS RELEVANS

Göteborgs universitet, 17-18:e augusti 2011

Relationen mellan moraliska omdömen och motivation är ett centralt forskningsområde i metaetik, och har länge antagits ha implikationer för moraliska omdömens natur, innebörden hos normativa termer och möjligheten av objektiv sanning i moraliska frågor. Enligt en stark form av s k motivationell internalism är kopplingen mellan moraliska omdömen och motivation både intrinsikal och nödvändig: att uppfatta en handling som moraliskt fel är i sig att vara motiverad att inte utföra den. Tillsammans med en humeansk syn på motivation så har denna form av internalism ofta setts som oförenlig med former av moralisk kognitivism eller objektivism.

På senare tid har emellertid olika svagare former av internalism föreslagits. Målet med den här workshopen är att diskutera den motivationella internalismens relevans i ljuset av denna utveckling. Bland de inbjudna talarna finns både förespråkare av olika former av internalism och kritiker. Stort utrymme kommer lämnas till både formell och informell diskussion.

Presentationer av:

*        Jon Tresan (Chapel Hill)
*        Nick Zangwill (Durham)
*        Michael Ridge (Edinburgh)
*        James Lenman (Sheffield)
*        Gunnar Björnsson (Linköping, Göteborg)
*        Caj Strandberg (Göteborg)
*        John Eriksson (Göteborg)
*        Ragnar Francén (Stockholm)

Ytterligare information om schema och lokal kommer anslås på
http://www.phil.gu.se/mmer/MMER/workshop2.html.

Deltagande är kostnadsfritt men vi uppskattar anmälan per e-post till
gunnar.bjornsson(at)gu.se före den 10:e augusti för att kunna anpassa lokalen.

Workshopen organiseras av VR-projektet MMER och Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.