Korpo Filosofidagar 26-27.7.2011

Folkets Bildningsförbunds Korpo Filosofidagar 26-27.7.2011

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, 21710 Korpo
Fritt inträde! | Alla välkomna!

Korpo filosofidagar 2011: Arbetets idé

Arbetet har en alldeles central plats i vårt samhälle. Det ses ofta som samhällsorganisationens fundament och arbetet behövs för sysselsättningens, konkurrenskraftens och välfärdens skull.  Oberoende politisk hemvist är makthavarna därför så gott som eniga om att mera arbete måste skapas. Med dessa utgångspunkter är risken stor att vi glömmer avgörande frågor om arbetes innehåll och mening. Vad arbetar vi för och hur vill vi göra det?

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2011 diskuterar vi arbetet som en filosofisk, moralisk och existentiell fråga. Vi kommer att samtala inte enbart om vilka samhälleliga syften arbetet kan tjäna, utan om arbetet i sig. Vilken roll borde arbetet ha vi våra liv? Hur tänker vi på vårt förhållande till det egna arbetet? Vad är det goda arbetet? Kan vi föreställa oss ett samhälle där arbetet inte tjänar syften utöver sitt eget?

Program

Tisdagen den 26.7

kl. 16-18 Inledare: Filosof Mari Lindman, Åbo Akademi
Tema: Arbetstid & arbetets tid.

kl. 18-20  Inledare: Sociolog Roland Paulsen, Uppsala Universitet
Tema: Arbetsideologins lager - från förmodernitet till idag.

kl. 20-> samtalen fortsätter under fria former

Onsdagen den 27.7

kl. 12-14 Inledare: Filosof Göran Torrkulla, Åbo Akademi
Tema: Att arbeta eller inte arbeta – det är inte frågan. Om arbete, livsföring och mening.

kl. 14-16 Inledare: Filosof Ingela Josefson,  Universitetet i Nordland, Bodö & Stockholms dramatiska högskola
Tema: Vad innehåller ditt arbete? Om akademiska teorier och det praktiska yrket.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Övernattningsmöjligheter i Korpo:

Skärgårdscentrum Korpoström, Hotell-, restaurang- och gästhamntelefon 0400 599 319.  Verksamhetsledare Pia Relanto pia.relanto(at)centret.fi, Telefon: 02-46 31 700, Postadress: Korpoström 21710 Korpo.
www.skargardscentret.fi

Rumarstrands gäststugor: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645200
www.rumarstrand.com

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068  el. +358 50 5147297
E-mail    FBF (a) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Förfrågningar riktas till Jonas Ahlskog fbf (a) kaapeli.fi
(tel. 050 5147297)