Määräaikainen virka: filosofian ja elämänkatsomustiedon päätoiminen tuntiopettaja, Tikkurilan lukio

https://www.tyonhaku.vantaa.fi/

Filosofian ja elämänkatsomustiedon päätoiminen tuntiopettaja
 
Työavain 3-538-11
Määräaikainen virka  alkaen 01.08.2011 (päättyy 31.07.2012)
Hakuaika päättyy 10.06.2011  kello 16:00
Tikkurilan lukio , Valkoisenlähteentie 53 01370 Vantaa
Sivistystoimi, Suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Tikkurilan lukiossa on haettavana ajalle 1.8.2011-31.7.2012 päätoimisen filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajan määräaikainen tehtävä, johon etsimme jo lukiossa kokemusta hankkinutta, muodollisesti pätevää opettajaa. Tehtävään kuuluu filosofian ja ToK-oppiaineen opetusta myös englanninkielisellä IB-linjallamme. Kyseessä on sijaisuus.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki ja se on voimakkaasti kasvava osa pääkaupunkiseutua. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka kannustaa henkilöstöään oppimaan uutta sekä etenemään ammatillisella urallaan. Työyhteisöjen ilmapiiri on Vantaalla tutkitusti hyvä ja esimiestyön laatua ja johtamisjärjestelmiä kehitetään suunnitelmallisesti.

Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme verkostoyhteistyö ja kansainvälisyys tukevat laadukasta opetusta. Vantaalla on viisi suomenkielistä lukiota sekä yksi ruotsinkielinen lukio. Lisäksi Vantaalla toimii Sotungin etälukio ja Vantaan aikuislukio. Kaikki Vantaan suomenkieliset lukiot ovat opiskelijamääriltään keskimääräisiä lukioita suurempia; niissä on laaja kurssitarjonta ja hyvät mahdollisuudet suorittaa opiskelijan kiinnostuksen mukaisia opintoja.

Tikkurilan lukio on Suomen suurin nuorisoasteen lukio. Opiskelijamäärämme on syksyllä 2011 lähes 1200 ja päätoimisia opettajia n. 70. Toimimme hyvin varustellussa v. 2002 valmistuneessa koulurakennuksessa, joka on täynnä nykyaikaista viestintätekniikkaa (mm. langaton verkko, oppimisympäristö Fronter, kaikissa luokissa dokumenttikamerat ja dataprojektorit, useita kielistudioita ja kaikilla opettajilla kannettavat tietokoneet). Opettajilla on omat työtilansa oppiainekohtaisissa työhuoneissa.

Humanististen aineiden opettajia Tikkurilan lukiossa on tämä tehtävä mukaan lukien kaikkiaan yksitoista. Tähän joukkoon etsimme nyt motivoitunutta, innostunutta opettajaa. Hakijan erityisansioksi lasketaan oppimisympäristö Fronterin käyttökokemus.

Tikkurilan lukio sijaitsee Jokiniemessä, lähellä Hiekkaharjun ja Tikkurilan asemia, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Lähempiä tietoja lukiostamme ja mm. filosofian opetussuunnitelmasta kotisivuiltamme.


 
 
Kelpoisuusehto:  Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi, onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot, ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov/60 op). Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
 
 
Lasten (alle 18 vuotta) kanssa työskentelevien tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää lainmukainen ote rikosrekisteristä.
 
Työsuhteen tietoja
Sopimusala: Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukainen
 
 
 
Lisätietoja
Linkki lisätietoihin
 
Risto Väyrynen, rehtori
83925119, 0405860912
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi