CFP Plats, Minne, Tidsdjup. Arkitekturfilosofisk konferens ÅA 22-24.11.2011

CALL FOR PAPERS
Arkitekturfilosofisk konferens vid Åbo Akademi, 22-24 november 2011

Plats, Minne, Tidsdjup

Vad innebär det att förstå platser, inte bara som rumsliga företeelser utan som tidsligt formade entiteter? Hur kan en medvetenhet om det historiska tidsdjupet prägla erfarenheten av en stad eller ett enskilt byggnadsverk?  Hur kommer tidsdjupet in när det gäller att se hur platsen samspelar med sin geografiska och kulturella omgivning? Vad innebär det att med hjälp av bilder åskådliggöra det historiska tidsdjupet? Och vad riskerar att gå förlorat om medvetenheten om detta tidsdjup förytligas eller försvinner?

Filosofiämnet vid Åbo Akademi anordnar den 22-24 november 2011 en svenskspråkig konferens kring dessa frågor, ”Plats, Minne, Tidsdjup”. Konferensen äger rum i anslutning till en stor arkitekturhistorisk utställning i Akademibyggnaden Arkens aula, anordnad under ledning av professor emeritus i arkitekturhistoria vid Tammerfors tekniska universitet, Tore Tallqvist.

Skicka in abstract

En väsentlig del av konferensen kommer att utgöras av workshop-sessioner, där forskare ger halvtimmeslånga presentationer som berör konferensens tema. Forskare från finska och svenska universitet inbjuds därför att senast den 25 augusti skicka in abstracts på 250-300 ord till Martin Gustafsson (martgust(a)abo.fi). Besked om vilka abstracts som accepterats skickas ut senast den 15 september. Observera att samtliga presentationer ska göras på svenska.

Huvudföreläsare

Erik Adlercreutz, arkitekt, A-konsultit, Helsingfors
Lars Berggren, professor i konstvetenskap, Åbo Akademi
Pauline von Bonsdorff, professor i estetik, Jyväskylä universitet
Ola Keijer, arkitekt, Svensk Standard, Stockholm
Lars Mikael Raattamaa, arkitekt och författare, Stockholm
Åsa Ringbom, docent i konstvetenskap, Åbo Akademi
Ullica Segerstråle, professor i sociologi, Illinois Institute of Technology, Chicago
Tore Tallqvist, professor emeritus i arkitekturhistoria, Tammerfors tekniska universitet
Sven-Olov Wallenstein, högskoleadjunkt i filosofi, Södertörns högskola

Konferensen organiseras av Martin Gustafsson, Sonja Vanto, Ylva Gustafsson och Yrsa Neuman från Åbo Akademi, samt Tore Tallqvist från Tammerfors Tekniska Universitet. Den finansieras av Stiftelsen för Åbo Akademi. För information, kontakta Martin Gustafsson (martgust(a)abo.fi).