Doktorandtjänst i praktisk filosofi, Stockholms universitet, sista ansökningsdag: 2011-04-15

Utlysning av en doktorandtjänst i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen,  Stockholms universitet, med sista ansökningsdag: 2011-04-15:

http://www.su.se/om-universitetet/lediga-anstallningar/platser-i-forskar...