Mattias Gardells gästföreläsning "Tortyrens epistemologi: om tortyr och produktion av sanning"; 18.4.2011, Åbo

Donnerska institutet och ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi bjuder in till gästföreläsning:

Mattias Gardell, professor i religionshistoria, Uppsala Universitet:

Tortyrens epistemologi: om tortyr och produktion av sanning

Måndagen den 18.4 2011, kl. 14-16
Åbo Akademi, auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2

Föreläsningen utgår från professor Gardells bok Tortyrens återkomst (Leopard förlag, 2008). I Förenta staterna och många demokratiska länder har terrorismen tagits som anledning för att inskränka medborgerliga rättigheter och demokratiska friheter. Tortyr har åter kommit till heders. Förr hemligstämplad och bakom lyckta dörrar, sker den nu öppet med världsopinionen som inbjudna vittnen. Gardells föreläsning behandlar frågor om makt, motstånd och global ordning. Varför är det så tyst om Guantánamo? När ska även amerikanska krigsförbrytare kunna ställas inför den internationella brottmålsdomstolen i Haag? Var är de upprörda rösterna från de europeiska makthavare som säger sig verka för mänskliga rättigheter?

Professor Mattias Gardell är känd som framstående forskare, debattör och aktivist, specialiserad på frågor inom spänningsfältet mellan religion och politik, t.ex. rasism, nationalism, antisemitism och islamofobi. Han har gjort omfattande fältforskning i bl.a. Egypten och USA och forskat i teman som religiös rasism, vitmaktmiljöns religiösa dimensioner, förändringsprocesser i islams politiska landskap, självmordsattentat och manliga krigarideal samt tortyrens återkomst i det globala kriget mot terror. Pågående forskningsprojekt behandlar teman som islamofobi, terrorismlagstiftningen och mänskliga rättigheter, yttrandefrihetens gränser och religion, sekularism och demokrati.

Mattias Gardells senaste böcker inkluderar bl.a. titlarna Rasrisk (Natur & Kultur 2003 [1998]), Bin Laden i våra hjärtan. Globalisering och framväxten av politisk islam (Leopard 2005), Tortyrens återkomst (Leopard 2008) och Islamofobi (Leopard 2010).

Välkommen!

För ytterligare information, vänligen kontakta docent Ruth Illman, Donnerska institutet, rillman(at)abo.fi, tfn: 050-517 5917