FBF Filosoficafé 27.2 - Daniel Ankarloo - Marknadsmyter och begreppsimperialism

***Filosoficafé 27.2. - Daniel Ankarloo - Marknadsmyter och begreppsimperialism***

Inledare: D
aniel Ankarloo, fil dr i ekonomisk historia, lektor i socialt arbete Malmö Högskola. Ankarloo är författare till bland annat "Marknadsmyter: en kritisk betraktelse av nyliberala påståenden" (ETC förlag, 2008) och "Välfärdsmyter - visst har vi råd att finansiera tryggheten" (ETC förlag, 2010).

Tid: Söndagen 27.2.2011 kl. 17.00.

Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo.

Tema: Nationalekonomskrået - Marknadsmyter och begreppsimperialism

Synopsis

Daniel Ankarloo kommer utifrån en kritisk analys av den neoklassiska ortodoxin inom nationalekonomin redogöra för hur nationalekonomin är unik bland samhällsvetenskaperna. Dels utifrån dess tendenser till underhållandet av marknadsmyter dels genom dess tendenser till "begreppsimperialism" inom andra samhällsvetenskaper. Både inomvetenskapliga och samhällspolitiska aspekter av nationalekonomskrået kommer att tas upp.

Några länkar för information om Ankarloo och hans publikationer:

http://www.mah.se/hs_daniel_ankarloo

http://varuhuset.etc.se/sv/product/698/Valfardsmyter-Ankarloo

http://www.aftonbladet.se/kultur/article4103598.ab

Fritt inträde & alla välkomna!
Mvh,
Jonas Ahlskog
--
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi