Filosoficafé 30.1.11 - Den ekonomiska politiken i krisens efterdyningar

**** Filosoficafé 30.1. - Den ekonomiska politiken i krisens efterdyningar - har något egentligen förändrats? ****

Inledare: Christer Lindholm, ekonomie doktor och universitetslärare i nationalekonomi (Åbo Akademi).

Tid: Söndagen 30.1.2011 kl. 17.00.

Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo.

Tema: Den ekonomiska politiken i krisens efterdyningar - har något egentligen förändrats?

Synopsis

Den globala recessionen år 2009 medförde en i vissa avseenden mycket radikal omorientering av den ekonomiska politiken såväl hos oss som på annat håll i världen. Där den doktrin som dominerat den ekonomiska politiken i nästan tre decennier betonade att ekonomin fungerade utan någon statlig inblandning gick regeringar världen över nu in för att stimulera den ekonomiska tillväxten i en omfattning som saknar sitt motstycke i historien. Samtidigt blev det igen fullt salongsfähigt att diskutera en skärpt reglering av finansmarknaderna i allmänhet och banksektorn i synnerhet – något som varit anatema under den tidigare marknadsliberala doktrinen.

Det ekonomisk-politiska paradigmskifte som många förväntade sig – och somliga fruktade – låter emellertid fortfarande vänta på sig. I stället har de gamla och bekanta marknadsliberala tongångarna igen börjat göra sig hörda. Det viktigaste är nu att få statsfinanserna i balans igen utan att höja skatterna – allra helst borde skatterna tydligen sänkas ytterligare – vilket i klartext betyder dramatiska nedskärningar i de offentliga utgifterna. Blåser förändringens vindar fortfarande inom den ekonomiska politiken, eller handlar det snarare om en annalkande orkan som hotar att blåsa bort de sista resterna av välfärdssamhället?

Fritt inträde & alla välkomna!
Mvh,
Jonas Ahlskog
--
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi