Näkökulmia Hegelin Logiikaan -seminaari; 28.1.2011, Helsinki

Näkökulmia Hegelin Logiikkaan

Helsingin yliopiston filosofian jne. laitos järjestää perjantaina 28. tammikuuta 2011 seminaarin Hegelin Wissenschaft der Logikin suomennoksen ilmestymiseen liittyen. Paikka: päärakennus, auditorio XI.

Ohjelma

10.15 Vesa Oittinen – Avaussanat 

10.20 Ilmari Jauhiainen – Hegelin logiikan konstruktivistinen tulkinta

11.00  Susanna Lindberg – Elämän logiikasta

11.40 Kari Väyrynen – Hegelin Logiikka tieteenfilosofisena puheenvuorona

lounas

13.30 Vesa Oittinen – Hegelin logiikka vs. Deleuzen ”differenssin logiikka”

14.10  Markku Mäki – Teleologia ja logiikka

kahvitauko

15.00  Ari Korhonen – Hegelin mitan käsitteestä

15.40  Lauri Kallio – Logiikan ja reaalifilosofian suhteesta Hegelillä

Tapahtuma on avoin kaikille. Esitelmille on varattu 40 minuuttia, joista n. 10 minuuttia keskustelulle. Lounastauko 1 tunti, kahvitauko 10 minuuttia. Pienemmät muutokset ohjelmassa mahdollisia.  Illallinen  esitelmöitsijöille jossain sopivassa ravintilassa lähitienoilla, kukin maksaa itse osallistumisensa.