Filosoficafé 12.12 - Vidskepelse och Makt - Fredrika Spindler (Södertörns högskola)

**** Filosoficafé 12.12 - Vidskepelse och Makt ****

Inledare: Filosof Fredrika Spindler, Södertörns högskola, Stockholm

Tid: Söndagen 12.12.2010 kl. 17.00
Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tema: Vidskepelse och makt. Förhållandet mellan religion och politik hos Spinoza.

Folkets bildningsförbunds filosoficafé gästas nu på söndag av den svenska filosofen Fredrika Spindler som är verksam vid Södertörns högskola.
Spindler har skrivit bland annat om filosofer som Nietzsche och Spinoza. Hon skriver inte filosofihistoria utan vill använda tänkare som Spinoza genom att lyfta upp hans idéers omvälvande potential för vår samtid.

Läs mera om Fredrika Spindler via länkarna här under. Varmt välkomna till söndagens filosoficafé!

Mvh,
Jonas Ahlskog

Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Synopsis för filosoficafé:

Frågan om förhållandet mellan religion och politik ställs på ett utmanande sätt av Spinoza: mot merparten av den filosofiska traditionen hävdar han, på ett sätt som är unikt för 1600-talet, att religionens plats måste vara underordnad politikens, och att en av de viktigaste frågorna för politiken handlar just om att hindra kyrkans företrädare att utöva makt över folket. Men frågan gäller inte bara om den praktiska fördelningen av makt i samhället: snarare ligger hans poäng i att analysera hur behovet av religion uppstår hos människan, och på vilket sätt detta behov riskerar både att göra henne till slav under sina egna villfarelser och möjliggöra maktövergrepp både från statens och kyrkans företrädare. Detta gör Spinoza aktuell för oss idag: genom hans analys kan vi ställa frågan om vilka förhållanden mellan okunnighet, vidskepelse och makt vi bör vara uppmärksamma på i vår egen tid, hur de påverkar oss och, inte minst, vad vi kan göra för att bryta dem.

Om Fredrika Spindler:

http://www.glanta.org/boklista?11_bookView=1&11_subject=45&11_details=1

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/recension-fredrika-spindler-spinoza-multitud-affekt-kraft-1.869035

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/sverige-ar-mer-kristet-an-vi-tror_188017.svd