CFP & anmälan Filosofidagarna 2011 Göteborg

Nu tar vi emot anmälningar till filosofidagarna 10 - 12 juni 2011 i Göteborg.

Själva konferensen är avgiftsfri för både talare och åhörare. Däremot kommer vi att ta ut en kostnad motsvarande självkostnadspris för konferensmiddagen. Detaljerna kring middagen och pris är ännu inte helt klart så vi återkommer om det.

I anmälan vill vi ha följande uppgifter:
Namn
Institution, universitet
E-postadress


Om du vill hålla ett föredrag, ange titel och bifoga ett abstract på max 500 ord + ev referenser. Ange även vilket tema som du helst vill tala under. Om inget av våra teman passar så kom med ett eget förslag.

Vi vill gärna ha abstract i ett worddokument döpt efter principen "Efternamn, Förnamn Anmälan FD2011.doc" senast 28 februari 2011. Anmälan och abstract kan skickas till: filosofidagarna(a)flov.gu.se

Gemensamma aktiviteterna under konferensen är:

Fredag 10 juni:
Registrering
Välkomsthälsning
Theoriaföreläsning: Nancy Cartwright - "Laws, Powers and Predictions"
Öppningsmottagning med dryck och lättare förtäring på kvällen i Börshuset

Lördag 11 juni:
Svenska filosofisällskapets årsmöte
Konferensmiddag

Konferensens teman:

Beslutsteori & riskfilosofi
Empiriskt inriktad filosof
Estetik
Filosofihistoria
Genus, etnicitet, sexualitet & funktion
Kunskapsteori
Logik (Per Lindström-symposiet)*
Medvetandefilosofi
Metaetik
Metafysik
Normativ etik
Politisk filosofi
Religionsfilosofi
Språkfilosofi
Tillämpad etik
Vetenskapsteori

Per Lindström-symposiet är en vanlig sektion med logikbidrag som tillägnas Pelle
Lindström.

med vänlig hälsning

Peter Johnsen
konferenssekreterare