Helsingin yliopisto hakee määräaikaiseen työsuhteeseen yliopistonlehtoria teoreettisen filosofian oppiaineeseen

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (www.helsinki.fi/fhkt/) on Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan kuuluva laitos, jonka vahvuus on monialainen humanistinen tutkimus ja opetus.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos hakee

YLIOPISTONLEHTORIA


määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2011–31.7.2013 (sijaisuus). Tehtävän ala on teoreettinen filosofia.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä osallistua oppiaineen muiden tehtävien hoitamiseen.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon teoreettisen filosofian alan tieteelliset julkaisut, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä haastattelu. Tehtävään valittavan toivotaan täydentävän nykyisten opettajien asiantuntemusta ja opetusprofiilia.
 
Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen, jolla hän antaa opetusta. Hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo ja Suomen Akatemian ohjeiden mukaan jäsennelty julkaisuluettelo (http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Hakeminen/Liitteet/Julkaisuluettelo/). Lisäksi toivotaan 2–3 sivun pituista opetusportfoliota, johon sisältyy selvitys opetuskokemuksesta, opetusajattelusta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa. Lisäksi hakijan tulee toimittaa enintään 5 tärkeintä julkaisuaan. Kaikki liitteet tulee toimittaa 2 kappaleena.

Hakemus osoitetaan filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle ja toimitetaan liitteineen osoitteeseen Helsingin yliopiston kirjaamo, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO, tai hy-kirjaamo(at)helsinki.fi. Hakuaika päättyy maanantaina 18.10.2010 klo 15.45.

Lisätietoja antaa teoreettisen filosofian professori Gabriel Sandu, 09 191 29232, gabriel.sandu(at)helsinki.fi, ja henkilöstöasiain hoitaja Leena Viitaniemi, 09 191 21647, leena.viitaniemi(at)helsinki.fi.

Helsinki 29. Septemberta 2010
Keskushallinto

www.helsinki.fi/yliopisto

***
Hakuilmoitus löytyy Helsingin yliopiston sivuilta:
http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=18817
***