Kriittisen korkeakoulun filosofisen praktiikan koulutus alkaa keväällä 2011

Avaa ovi filosofisten käytäntöjen ja tapojen maailmaan. Opi valmiudet filosofin vastaanottotoimintaan sekä filosofian käyttöä kouluttajana tai työnohjaajana. Koulutus ammentaa antiikin filosofiasta sekä hermeneutiikasta ja fenomenologiasta.

Filosofisen praktiikan koulutus
Kriittisessä korkeakoulussa


Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius pitää filosofin vastaanottopalvelua. Koulutus voi myös täydentää ja syventää muun muassa psykologin, lääkärin tai sosiaalityöntekijän ammattia. Koulutuksen suorittamiseen vaaditaan korkeakoulututkintoa, joka sisältää filosofian opintoja. Filosofian opintoja voi täydentää myös koulutuksen aikana.

Koulutus ammentaa antiikin filosofiasta sekä tutkii modernia filosofista praktiikkaa. Lisäksi koulutuksessa syvennytään filosofian alkuperäisteoksiin sekä antiikin filosofiaan ja fenomenologiaan seminaarityöskentelyssä. Opiskelu sisältää psykoterapian kliinisen seminaarin sekä filosofisen praktiikan käytännön harjoittelua. Opiskelija käy filosofin vastaanotolla omatoimisesti kymmenen kertaa.

Koulutus on kaksivuotinen. Se sisältää yhden arkisin pidettävän lähiopetuspäivän (8 t.) kuukaudessa sekä iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa seminaarityöskentelyä ja dialogeja. Ilta- ja viikonlopputyöskentelyä on yhteensä keskimäärin 8 t/kuukausi. Koko koulutuksen laajuus on noin 290 tuntia.


Mitä filosofinen praktiikka on?


Filosofian erityinen metodi on ajattelu. Antiikissa uskottiin, että viisaan ajattelun avulla ihminen tunnistaa muun muassa toden ja pystyy näin välttämään vääriä arvioita todellisuudesta. Ajattelun avulla löytyy myös uusia näkökulmia ja jäsennetään elämää sekä tullaan tietoiseksi oman ajattelun vaikutuksista.

Filosofinen praktiikka eli keskustelu filosofiselta pohjalta juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Filosofian ajateltiin johtavan hyvään elämään sekä lievittävän elämän myllerryksissä ja suruissa. Filosofinen keskustelu luotaa kohti viisasta, kohtuullista ja tutkivaa elämäntapaa, joka parhaassa tapauksessa johtaa mielenrauhaan.

Filosofin vastaanotto voi korvata tai täydentää perinteistä psykoterapiaa, mutta filosofin kanssa voi myös keskustella esimerkiksi elämän tarkoituksesta tai mistä tahansa maan ja taivaan väliltä ja niiden ulkopuoleltakin. Filosofin kanssa voi käydä systemaattisesti läpi kaikki mieltä askarruttavat asiat, tarkastella omia arvioitaan ja muodostaa uusia. Elämän mielekkyys lisääntyy kun sen tarkoitus kirkastuu.


Kouluttajat:

Pääkouluttajina toimivat FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe ja FM Perttu Salovaara: Filosofisen praktiikan historia ja käytäntö sekä sokraattinen dialogi sekä filosofi Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskäsitys

Lisäksi muita kouluttajia.

Aika:


Koulutus alkaa vuoden 2011 alussa. Ohjelma julkaistaan syksyllä 2010.

Paikka:


Koulutus järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa Helsingissä, Albertinkatu 27 a B 12

Hinta:


625 euroa / lukukausi (yhteensä 2500 euroa). Lisäksi oppilas maksaa kymmenen käyntiä filosofin vastaanotolla

Haku koulutukseen:

Hakuaika koulutukseen on 31.10.2010 mennessä. Hakijoita haastatellaan marras-joulukuussa.

Kirjoita hakemuksessa vapaamuotoisesti, miksi olet kiinnostunut filosofisen praktiikan koulutuksesta ja miten arvioit voivasi hyödyntää koulutusta. Liitä hakemukseen perustutkintotodistukset sekä merkinnät suoritetuista filosofian opinnoista.

Hakemukset postitetaan osoitteella:
Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki

Lisätietoa koulutuksesta Kriittisen korkeakoulun toimistolta:

(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi
http://www.kriittinenkorkeakoulu.fi/