Tiede & edistys -lehden Heidegger-teemanumero 2/2010 on ilmestynyt

Tiede & edistys -lehden Heidegger-teemanumero 2/2010 on ilmestynyt ja saatavilla.

* * *

Kirjoittajat ja sisällys – Tiede & edistys 2/2010

Teema-artikkelit

Jussi Backman: Johdatukseksi Martin Heideggerin vuoden 1935 luentoihin

Miika Luoto: Historia ja äärellisyys. Heideggerin olemisen ajattelusta

Marko Gylén: Mahdollisuus ja ei. Heideggerin, Nancyn ja Figalin painotuksia olemisen vapaudesta   

Annikki Niku: ”Tahdon että olet”. Huoli ja rakkaus Heideggerin  ajattelussa

Kolumni

Marja Häyrinen-Alestalo: Tieteen puolustamisen sietämätön vaikeus

* * *

Irtonumerotilaukset 8 euroa netistä www.tutkijaliitto.fi tai sähköpostitse tutkijaliitto(at)helsinki.fi .

Tiede & edistys
-vuosikerta  (4 numeroa) opiskelijoille 18 euroa, normaalitilaus 29 euroa ja Tutkijaliiton jäsenille 22 euroa.


Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry