Tutkijaliitolta ilmestynyt Gilles Deleuzen Kant-johdatus Kantin kriittinen filosofia

Kirjauutuus Tutkijaliitolta:

Gilles Deleuze: Kantin kriittinen filosofia

Käsitteiden luomisesta ja kumouksellisesta ajattelusta tunnettu Gilles Deleuze (1925–1995) aloitti uransa kurinalaisena filosofian klassikoiden tulkitsijana. Vuonna 1963 ilmestyneessä kolmannessa teoksessaan Deleuze esittelee Immanuel Kantin kolmessa kritiikissään kehittelemän opin mielenkykyjen välisistä suhteista. Hän näyttää kriittisen filosofian systemaattisena hankkeena, jonka yhtenäisyys on peittynyt kuhunkin kritiikkiin erikseen keskittyneiden tietoteoreettisten, moraalifilosofisten tai esteettisten tarkastelujen alle. Lisäksi Deleuzen tulkinta osoittaa kahden ensimmäisen kritiikin varjoon jääneen Arvostelukyvyn kritiikin keskeisen merkityksen koko kriittisen filosofian kannalta. Kantin kriittinen filosofia on innostava ja tiivis johdatus Kantin filosofiaan, ja se myös taustoittaa valaisevasti Deleuzen myöhempää ajattelua.

Suomentanut Julius Telivuo. Paradeigma-sarja. ISBN 978-952-5169-72-0. Nid., 122 s., 26 €.

Tilaukset ja tiedustelut tutkijaliitto(at)helsinki.fi sekä www.tutkijaliitto.fi.


Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry