Informaatioteknologian filosofiasta kirja ja seminaari

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN FILOSOFIASTA KIRJA JA SEMINAARI

Informaatioteknologian filosofiasta on syksyllä 2010 ilmestymässä ensimmäinen suomenkielinen vertaisarvioitu toimitettu teos. Informaatioteknologian filosofia -artikkelikokoelman sisältönä on kaksikymmentä informaatioteknologian filosofiaa eri näkökulmista lähestyvää artikkelia. Artikkelien aiheita ovat muun muassa eettisyys virtuaalimaailmassa, käsitteet ja käsitemallit informaatiojärjestelmissä, kuva mediakasvatuksen objektina sekä tietojärjestelmien kehitys ja   vaikutus ihmiseen ja yhteiskuntaan. Teoksen kustantaa Lapin yliopistokustannus.

Ajankohtaisesta aiheesta järjestetään Lapin yliopistossa 05.-07.08.2010 myös vapaamuotoinen seminaari. Seminaarin ohjelma on pyritty pitämään vapaamuotoisena ja keskusteluun kannustavana. Tavoitteena on, että seminaarin osallistujat pääsevät esittelemään sen hetkisen tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteensa työryhmissä  ja keskustelemaan aiheesta. Teemakokoontumisten lisäksi seminaarissa on myös muuta ohjelmaa. Professori Rauno Kuusisto (MPKK) on tulossa pitämään yhteisesti alustuksen virtuaalisuudesta ja dosentti Tero Vartiainen (TuKKK) sekä dosentti Jari Palomäki (TTY) järjestävät lauantaina avoimen keskustelutilaisuuden aiheesta "ICT-etiikka - ja miten tästä eteenpäin". Keskustelun ja alustusten lisäksi torstaina päästään vierailemaan informaatioteknologiaan liittyviin, kiinnostaviin kohteisiin Rovaniemellä. Työryhmien vierailukohteina ovat HALTIK, Lappset Group:n SmartUs -kenttä sekä Santa's Technology Park. Seminaari on maksuton ja sisältää ohjelmaan merkityt kahvit ja lounaan, mutta resurssien rajallisuuden vuoksi osallistujamääräksi on rajattu 40 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Informaatioteknologian filosofia -projektille odotettavissa jatkoa?

Artikkelikokoelman toimittamisen aikana on paljastunut informaatioteknologian filosofiaan liittyvien aiheiden ja näkökulmien moninaisuus, minkä vuoksi projektille on kevään aikana suunniteltu jatkoa. Keskustelu aiheesta on tarkoitus aloittaa seminaarin yhteydessä. Mahdollisen jatko-osan tiimoilta esiin nousseita tarkempaa perehtymistä kaipaavia teemakokonaisuuksia ovat mm. etiikka, tieteenfilosofia, käsitteet sekä semiotiikka. On myös noussut esiin ajatuksia kansainvälistymisrajapintojen kehittämisestä.

Informaatioteknologian filosofia -teosta on tähän saakka ollut tekemässä yhteensä yli 50 henkilöä ja mukana on ollut tekijöitä lähes jokaisesta Suomen yliopistosta. Teoksen valmiiksi saamisessa on vielä paljon tekemistä jäljellä. Teoksen toimittajatiimi haluaa kuitenkin jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia Informaatioteknologian filosofia -artikkelikokoelma tekemiseen osallistuneita sekä projektin etenemisessä myötävaikuttaneita tahoja!

Lisätietoja artikkelikokoelmasta ja seminaarista: http://informaatioteknologianfilosofia.fi/