Korpo filosofidagar 2010 - "Maktens dimensioner"

Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 27-28.7. 2010
Tema 2010: ”Maktens dimensioner”
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, 21710 Korpo
Fritt inträde | Alla välkomna!

Program

Tisdagen den 27.7

kl. 16-18 Inledare: Forskare och teolog Malena Björkgren, Åbo Akademi
Tema: Maktbegreppet och våld i parrelationer.

kl. 18-20 Inledare: Chefredaktör Torbjörn Kevin, Åbo Underrättelser
Tema: Makt, mäktigare, mediast.

kl. 20-> samtalen fortsätter under fria former

Onsdagen den 28.7

kl. 12-14 Inledare: Samhällsfilosof Kristian Klockars, Helsingfors universitet
Tema: Makten, välfärden och friheten.

kl. 14-16 Inledare: Statsvetare Iivi Masso, Helsingfors
Tema: Makten, minnet och historien.

Övernattningsmöjligheter i Korpo:

Skärgårdscentrum Korpoström, Hotell-, restaurang- och gästhamntelefon 0400 599 319. Verksamhetsledare Pia Relanto pia.relanto(at)centret.fi, Telefon: 02-46 31 700, Postadress: Korpoström 21710 Korpo.
www.skargardscentret.fi

Rumarstrands gäststugor: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645 200
www.rumarstrand.com

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Vid eventuella spörsmål kan ni även vända er till Christina Joelsson tel. 044 2779798

Korpo filosofidagar 2010: "Maktens dimensioner"

En bärande tanke i alla demokratier är att den samhälleliga maktutövningen alltid bör diskuteras och kritiseras. Vad innebär då en grundläggande kritik av maktrelationer och maktutövningen i samhället? Vad borde medias roll vara i en sådan kritik?

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2010 skall vi diskutera frågor rörande maktens dimensioner och betydelser både för våra samhälleliga och personliga relationer. Vi kommer att samtala om hur maktrelationer i samhället kan kritiseras och åskådliggöras, samt vad det kan betyda filosofiskt och moraliskt att mänskliga relationer beskrivs i termer av makt.

Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068 el. +358 50 5147297
E-mail FBF (a) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi