Tutkijatohtorin 4 vuoden määräaikainen tehtävä filosofian alalta, Jyväskylän yliopisto

Tutkijatohtori, filosofia / Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos:

Tutkijatohtorin työsuhteinen tehtävä, filosofia, 1.8.2010 alkaen 4 vuoden määräajaksi. Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Tarkemmat tiedot osoitteesta:
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2010/04/tiedote-2010-04-09-11-37-13-238380