FBF - Filosoficafé 18.4 - 'Om att läsa och skriva poesi'

**** Filosoficafé -'Om att läsa och skriva poesi' ****

Inledare: Författare & psykoterapeut Bodil Lindfors & författare Heidi von Wright.

Ordförande för diskussionen: Filosof Hannes Nykänen

Tid: Söndagen 18.4.2010 kl. 17.00

Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo

Tema: Om att läsa och skriva poesi

Filosoficafét ordnas i samband med Åbo poesidagar 15-18.4.2010.

Se denna sida för poesidagarnas program:
http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=164105&nodeid=4354

Fritt inträde & Alla välkomna!!

Kontaktuppgifter:
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 505147297
FBF (snabel a) kaapeli.fi
www.fbf.fi