Mediateoreetikko ja aktivisti Franco "Bifo" Berardi vierailee Suomessa huhtikuussa; 6.-7.4. Turku, 21.-24.4. Helsinki

TIEDOTE

Jakelu: Tiedotusvälineet
Vapaa julkaistavaksi: Heti


Mediateoreetikko ja aktivisti Franco ”Bifo” Berardi vierailee Suomessa huhtikuussa


Vuonna 1949 syntynyt italialainen mediafilosofi Franco ”Bifo” Berardi vierailee Suomessa "Exhausted subject, impossible community" -seminaarissa. Seminaari on osa Mollekulaarisen organisaation Félix Guattari -mestarikurssia, joka käsittelee mentaalista ekologiaa tiedon ja huomion taloudessa. Bifo keskustelee uudesta Soul at Work -kirjastaan Turussa 6.-7.4.2010 (Turun yliopiston taiteiden tutkimus) ja Helsingissä 21.-24.4.2010 (Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu). Seminaareissa Bifo avaa kirjansa teemoja keskustellen suomalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa.

70-luvulla aktivoitunut Bifo on tunnettu media-aktivisti. Hän oli yksi keskeisistä toimijoista, kun Italian ensimmäinen vapaa piraattiasema Radio Alice perustettiin vuonna 1976. Hän joutui tämän takia vuotta myöhemmin pakenemaan Pariisiin, jossa hän tapasi Félix Guattarin ja Michel Foucault'n. Bifo myös auttoi perustamaan rekombinant.org-nettilehden sekä Orfeo TV:n, yhden ensimmäisistä kanavista Italian Telestreet-piraattitelevisioverkostossa.

Bifon teoreettisen työn keskeinen kysymys on työn ja median välinen suhde. Yksi hänen tehtävistään on kapitalismikritiikin hahmotteleminen tietotekniikan mahdollistaman, pätkityn ja digitaalisoituneen työn aikana. Bifolle nykyaikainen kapitalismi ei ole vain talousjärjestelmä, vaan medioiden luoma psykologinen systeemi, jonka vaikutusta tulee tutkia ja kritisoida.

Aiemmin Bifolta on suomennettu kokoelma Tietotyö ja prekaari mielentila (Tutkijaliitto, Polemos-sarja, 2006). Tilaisuuksiin vapaa pääsy, kieli on englanti.


Yhteistyötahot:
Kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma KATAJA, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Eetos ry. , Mollecular.org, Teatterikorkeakoulu, Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos, Tutkijaliiton Polemos-sarja, Aivojen yhteistyön muistivihkot

Lisatietoja:
www.mollecular.org

Bifon haastattelut Turku:
Petri Rautiainen
Eetos ry
poraut(at)utu.fi
041 525 8293

Bifon haastattelut Helsinki:
Akseli Virtanen
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
akseli.virtanen(at)hse.fi
040 353 8327