VIRAT: doktorandtjänst i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Stockholms Universitet

En doktorandtjänst i teoretisk filosofi vid Filosofiska
institutionen, Stockholms universitet, har utlysts. Närmare upplysningar:
http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11447&a=76369