Marke Ahonen esitelmöi SFY:n kokouksessa otsikolla "Mielen sairaudet antiikin filosofiassa"; 31.3.2010, Helsinki

Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikokouksessa 17.2.2010 valittiin Yhdistyksen
hallituk­seen prof. Timo Airaksinen, dos. Heta Gylling, dos. Mirja Hartimo, prof.
Kristian Klockars, prof. Ilkka Niiniluoto, prof. Sami Pihlström, prof. Matti Sintonen,
PhD Kristina Rolin, FT Valtteri Viljanen ja dos. Risto Vilkko. Yhdistyksen uusi hallitus
valitsi järjestäytymiskokouksessaan 9.3.2010 Yhdistyksen puheenjohtajaksi kansleri Ilkka
Niiniluodon, varapuheenjohtajaksi professori Timo Airaksisen ja sihteeriksi sekä
varainhoitajaksi dosentti Risto Vilkon.

Yhdistys kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 31.3. klo 18 Tieteiden talon salissa
505 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kokouksessa esitelmöi FT Marke Ahonen (Helsingin yliopisto) otsikolla “Mielen sairaudet antiikin filosofiassa”. Kokouksessa käsitellään myös vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talous­arvio, joten siellä on hyvä tilaisuus keskustella
Yhdistyksen toimintaan liitty­vistä asioista.