VIRAT: universitetslektor i filosofi (praktisk filosofi), Umeå universitet

Umeå universitet söker en universitetslektor i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi.

För närmare information, se annonsen på: http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/312-223-10.html

Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 000 anställda och 33 000 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

Universitetslektor i filosofi
med inriktning mot praktisk filosofi

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom filosofi erbjuds utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå, och forskarnivå. Utöver fristående kurser i filosofi ansvarar institutionen för ett nytt kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, och filosofiämnet deltar även i andra program inom Umeå universitet.

Vi söker nu en skicklig lärare inom området filosofi med inriktning mot praktisk filosofi.

I anställningen kan ingå undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Innehållet i undervisningen faller inom det breda ämnet filosofi, och har en huvudsaklig inriktning mot praktisk filosofi: etik (inklusive metaetik och tillämpad etik) och politisk filosofi. Breda ämneskunskaper inom huvudområdet filosofi är dock meriterande.

Undervisning äger rum på campus och nätbaserat. Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga.

För att vara behörig att söka anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen i filosofi, praktisk filosofi, eller motsvarande. Som bedömningsgrunder vid anställningen gäller graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver ligger administrativ skicklighet, förmåga att leda och utveckla personal, att samverka med det omgivande samhället, att informera om forskning samt förmåga till utvecklingsarbete till grund för bedömningen. Behörighet och bedömningsgrunder för anställningen framgår av 4 kapitlet i högskoleförordningen.

I anställningen ingår för närvarande 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling som vanligen används för forskning. Anställda universitetslektorer kan ansöka om utökad forskningstid genom humanistiska fakultetens system för kvalitetsbaserad resursfördelning.

Arbetsort är Umeå, och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Fullständiga ansökningshandlingar skall bestå av

 *   ansökan, meritförteckning inklusive publikationsförteckning och
sammanställning av pedagogisk verksamhet. Av publikationsförteckningen bör framgå vilka arbeten som särskilt åberopas. Universitetets riktlinjer för dokumentation av pedagogiska meriter skall användas och redovisas i enlighet med de rubricerade punkterna,
 *   redogörelse för erfarenhet av forskning, pedagogiskt arbete,
administration och ledningsuppdrag, samt samverkan
med det omgivande samhället,
 *   vidimerade betygskopior,
 *   erforderligt antal av högst tio särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten.

Ansökan kan antingen inlämnas elektroniskt eller i pappersformat. Handlingar som skickas elektroniskt skall vara i pdf-format. Lämnas ansökan i pappersformat, skall den inges i tre exemplar. Redogörelse för och dokumentation av meriter skall struktureras i enlighet med universitetets riktlinjer som finns under adressen:

Ytterligare information om institutionen och filosofiämnet finns på http://www.idesam.umu.se.

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Lena Eskilsson, 090-786 62 65.
e-post: lena.eskilsson(a)idesam.umu.se
Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

Din ansökan, märkt med dnr 312-223-10 ska vara inkommen till jobb(a)umu.se eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 2010-04-19.

Välkommen med din ansökan!