Kriittisen korkeakoulun Sokraattinen dialogi Aika 6.-7.3. ja Muisto 24.-25.4.2010; Helsinki

Kriittinen korkeakoulu

SOKRAATTINEN DIALOGI - AIKA

la-su 6.-7.3. klo 10-15, Albertinkatu 27 a B 12
Helsinki

Sokraattinen dialogi on yhdessä ajattelua. Filosofi Sokrateen mukaan nimetyssä dialogissa syvennytään teemaan yksilön oman kokemuksen kautta. Kokemuksesta kumpuava hiljainen tieto filosofisessa keskustelussa voi syventää ymmärrystä aiheesta ja aukaista samalla myös uusia näkökulmia. Maaliskuun dialogissa teemana on aika.

Vetäjänä FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe.

Hinta 60 euroa. Ilmoittautumiset 26.2. mennessä.

Keväällä järjestetään myös toinen dialogi:

Muisto la-su 24.-25.4. klo 10-15. Ilmoittautumiset 16.4. mennessä.

***
Sokraattinen dialogi - taustaa

Sokraattinen dialogi on filosofisen ryhmäkeskustelun muoto, joka kehitettiin 1920-luvulla Saksan Göttingenissä. Jo tuolloin pyrkimys oli harjoittaa filosofiaa käytännössä vastapainona filosofian  teoreettiselle opetukselle.

Metodina ryhmäkeskustelussa on valitun teeman tarkastelu oman kokemuksen avulla.
Esimerkiksi jos pohditaan vaikkapa vapautta, miettii kukin miten vapaus on hänen
kohdallaan ilmennyt. Kokemusten kautta valottuu pikku hiljaa ryhmän näkemys aiheesta. Kysymys on toisin sanoen yhdessä ajattelusta, ihmettelystä ja näkemysten vaihdosta, osallistumiseen ei tarvita filosofian opintoja.

***
Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12
00180 Helsinki
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi