5 doktorandtjänster; Linköpings universitet

Här finns utrymme för filosofer med intresse för t.ex. kunskapsteori och
kunskapsanvändning i följande annons. Men det finns även andra vinklingar på den här utlysningen som bör kunna passa en filosof med tvärvetenskapliga böjelser:

Till institutionen för medicin och hälsa (IMH) söker vi nu 5 doktorander inom ett nytt
forskningsprogram kring implementering och lärande inom hälso- och sjukvården.
Forskningsprogrammet har tre teman:

1. Nya arbetssätt
2. Lärande och kunskapsspridning
3. Implementering av riktlinjer, policy och beslut

Vi söker dig som har en kunskaps- och erfarenhetsmässig bakgrund i till exempel medicin, vård, samhällsvetenskap eller humaniora.

Sista ansökningsdag är den 7 mars 2010.

Mer information hittar du på:
http://www.imh.liu.se/implementering-och-larande
Här kan du sedan klicka i vänstermarginalen för att läsa mer om de tre "temana".

(vill du kolla upp avdelningen där filosoferna sitter, tema H, gå in på http://www.imh.liu.se/avd_halsa_samhalle)