Teater Viirus och FBF - Seminarie om konst och kultur 27.2 i Helsingfors

Teater Viirus och Folkets Bildningsförbund

***Kultur och okultur i konstvärlden del II***

      -det andra av tre seminarier om konsten och dess roll i kulturen


Plats: Diana-Scenen, Skillnadsgatan 7, Helsingfors
Tid: Lördag 27.2.2010 kl. 13->


Program:
13.00  Inledningsord av Nikolai Enckell


13.20  Leena Kuumola, konstkritiker, ‘Marginalens betydelse i bildkonst’.  Berättar om egna erfarenheter av olika konstarter. Den lilla formen och vad marginalen mellan olika konstarter innebär.


14.40  Lotta Petronella, filmmakare, ‘Werner Herzogs begrepp om ekstatisk sanning’. Vad är skillnaden mellan liv och fiktion? Sakerna vi inte förstår i vårt vardagliga liv måste också behandlas på något sätt. Kan filmen eller konsten undersöka de här sakerna?


16.00  Kaffepaus


16.30  Hugo Strandberg, tf. akademilektor i filosofi vid ÅA, ‘Konsten och livet’. Vad innebär det att tala om konstens autonomi? Vilka samband finns det mellan konsten och livet? Och på vilket sätt är konst alls viktigt för oss?

 

17.50  Sven-Olov Wallenstein, lärare i filosofi och estetik vid Södertörns Högskola,  ‘Avantgardet och marknaden’. Den moderna konstens utveckling i relation till varusamhället, från mitten av 1800-talet fram till idag, och modernismens förhållande till varan.

 

19.10  Servering: Kvällssits med soppa och tilltugg, samt drycker till förmånliga priser. 


Anmälningar

Teater Viirus tel. 09-440224 måndag-fredag kl.10-17 eller viirus(at)viirus.fi

OBS! Sista anmälningsdagen torsdag den 25.2.2010.

Förfrågningar även till: fbf (at) kaapeli.fi eller tel. 0505147297


Seminariets temaformulering av Nikolai Enckell

"Varför är konsten viktig för oss? Är den verkligen viktig? Den frågan kan också ställas. Hur syns konstens relevans i vårt samhälle? För att svara på dessa frågor måste vi reflektera över vilken roll konsten har i våra liv. Finns det möjligen några konflikter mellan den önskade rollen och den som den nu har? Konflikter finns det säkert – men vilka är de? Frågorna kring konsten är givetvis inte nya men det är viktigt att varje generation själv tar ställning till dem. Att diskutera dem utgör en integrerad del av en vital konstvärld och i diskussionen behövs både filosofisk analys och politisk och samhällelig diagnostik.

Diskussionen är viktig överlag men kanske i synnerhet för den finlandssvenska minoriteten. Inte bara vårt kulturella arv är viktigt för oss, också den finlandssvenska samtidskonsten är viktig för vår finlandssvenska identitet. Verksamhetsförutsättningarna för den finlandssvenska konstutövningen är därför något som vi också har skäl att reflektera över. De har aldrig varit problemfria och är det inte heller idag."

 

Folkets Bildningsförbund r.f.

Hagsgatan 12

20540 Åbo

tel. 050 5147297

fbf (at) kaapeli.fi

www.fbf.fi