Program för Åbo Akademis forskarseminariet i filosofi vårterminen 2010

Åbo Akademi

En uppdaterad lista på forskarseminarierna i filosofi. Notera datumet för Danièle Moyal-Sharrocks forskarkurs.

An updated list of Research Seminars in philosophy. Please note the date for Prof. Moyal-Sharrock's graduate course.


FORSKARSEMINARIET VÅRTERMINEN 2010/ RESEARCH SEMINARS IN SPRING 2010.
https://www.abo.fi/student/forskarseminariumfilosofi

Tid/Time: Måndagar/Mo 18-20
Plats/Venue: Aud. Westermarck, Åbo Akademi/HF/Arken (Fabriksgatan 2, 20500 Åbo).

11.1 Christian Braw: Varför grät Turgenjev? Om den totalitära människan

18.1

25.1

1.2 Olli Lagerspetz: Descartes misstag. Med hänvisning till Tredje och Fjärde Betraktelsen

8.2 Thomas Nyman: Confusion as a Necessity of Moral Reflection and Action

15.2 Martin Gustafsson: Familiar Words in Unfamiliar Surroundings: Davidson's Malapropisms, Cavell's Projections

22.2 Kim-Erik Berts

1.3

8.3 Joel Backström

15.3 Yrsa Neuman

22.3 Ylva Gustafsson

(26-28.3: Nordiska Wittgensteinsällskapets symposium i Uppsala, tema: Language, Ethics and Animal Life)

29.3 Hannes Nykänen (om Wittgenstein & Freud)

(5.4 påsk = easter)

12.4 Iris Wikström: Om Cusanus rättvisebegrepp

19.4 Niklas Forsberg: What is it like to be a corpse?

26.4

3.5 Benjamin Alm

(7.5: Phalén-picnic i Uppsala, tema: filosofisk psykologi)

10.5

17.5 Antony Fredriksson

24.5 Danièle Moyal-Sharrock: Coming to Language: Wittgenstein's Social 'Theory' of Language Acquisition

(24.5 - 28.5: Danièle Moyal-Sharrock's research course: Wittgenstein's contributions to epistemology, philosophy of mind & language/ Finnish Graduate School of Philosophy, Postgraduate Course)

31.5