Kriittisen korkeakoulun järjestämiä kursseja sekä filosofisen praktiikan koulutusta

Kriittinen korkeakoulu järjestää kursseja sekä koulutusta filosofian alalla:

***

SOKRAATTINEN DIALOGI

Sokraattinen dialogi on yhdessä ajattelua. Filosofi Sokrateen mukaan nimetyssä dialogissa syvennytään teemaan yksilön oman kokemuksen kautta. Kokemuksesta kumpuava hiljainen tieto filosofisessa keskustelussa voi syventää ymmärrystä aiheesta ja aukaista samalla myös uusia näkökulmia.

Vetäjänä FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe.

Dialogeja järjestetään keväällä kaksi:

Aika la-su 6.-7.3. klo 10-15

Muisto la-su 24.-25.4. klo 10-15

Hinta 60 euroa /dialogi. Kurssit järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa, Albertinkatu 27 a B 12. Ilmoittaumiset viimeistään viikkoa ennen kurssiviikonloppua.

***

FILOSOFISEN ARGUMENTAATION INTENSIIVIKURSSI

la-su 27-28.3. klo 10-15, Albertinkatu 27

Intensiivikurssilla opit argumentoimaan taitavasti ja tunnistamaan huonot argumentit. Opit loogisen päättelyn perusteet ja opit ymmärtämään myös logiikan sivuuttavaa argumentointia. Kurssilta saat mukaasi monipuolisen argumentoinnin ja retoriikan työkalupakin, jonka avulla perustelet vakuuttavasti näkemyksesi ja rakennat sujuvasti puheesi. Kurssilla käsitellään filosofisen argumentaation perusteet ja tutustutaan argumentaation ja retoriikan metodeihin. Kurssi päättyy argumentaatiotyöpajaan, jossa pääset heti soveltamaan oppimaasi käytännössä.

Kurssin kouluttajana toimii FM Lauri Järvilehto.

Kurssin sisältö:
1. Filosofisen argumentaation perusteet
2. Filosofisen argumentaation metodit
3. Argumentin kritiikki
4. Retoriikka
5. Argumentaatiotyöpaja

Hinta 50 euroa. Ilmoittautuminen 19.3. mennessä.

Yhteistyössä Filosofian Akatemia

***

FILOSOFISEN PRAKTIIKAN KOULUTUS
syksy 2010 - kevät 2012

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius pitää filosofin vastaanottopalvelua. Koulutus voi myös täydentää ja syventää muun muassa psykologin, lääkärin tai sosiaalityöntekijän ammattia. Koulutuksen suorittamiseen vaaditaan korkeakoulututkintoa, joka sisältää filosofian opintoja. Filosofian opintoja voi täydentää myös koulutuksen aikana.

Koulutus ammentaa antiikin filosofiasta sekä tutkii modernia filosofista praktiikkaa. Lisäksi koulutuksessa syvennytään filosofian alkuperäisteoksiin sekä antiikin filosofiaan ja fenomenologiaan seminaarityöskentelyssä. Opiskelu sisältää psykoterapian kliinisen seminaarin sekä filosofisen praktiikan käytännön harjoittelua. Opiskelija käy filosofin vastaanotolla omatoimisesti kymmenen kertaa.

Koulutus on kaksivuotinen. Se sisältää yhden arkisin pidettävän lähiopetuspäivän (8 t.) kuukaudessa sekä iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa seminaarityöskentelyä ja dialogeja. Ilta- ja viikonloppu-työskentelyä on yhteensä keskimäärin 8 t/kuukausi. Koko koulutuksen laajuus on noin 290 tuntia.

Kouluttajat:

Pääkouluttajina toimivat FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe ja FM Perttu Salovaara: Filosofisen praktiikan historia ja käytäntö sekä sokraattinen dialogi

sekä filosofi Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskäsitys

Lisäksi muita kouluttajia.

Paikka:

Koulutus järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa Helsingissä, Albertinkatu 27 a B 12.

Koulutuksen hinta:

625 euroa/lukukausi (yhteensä 2500 euroa). Lisäksi oppilas maksaa kymmenen käyntiä filosofin vastaanotolla.

Lisätietoa koulutuksesta ja hausta:

(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi