Nytt på filosofiportalen från 2009

Samlingen av Georg Henrik von Wrights texter har öppnats och utökats. Nu finns texter om så skilda ämnen som deontisk logik, Dante och Edvard Westermarck utlagda. von Wright skrev också 1947 en essä om Werner Jaegers numera klassiska Paideia. Jaeger söker efter den klassiska grekiska andan, och von Wright engagerar sig i den europeiska kulturens framtid genom att hos Jaeger söka dess rötter, just efter det katastrofala kriget. Texterna visar von Wrights bredd som filosof och kulturkritiker.

Filosofia.fi:s redaktion är tacksam för publikationslov från von Wrights familj, och samarbetsvilja från förlag och tidskriftsredaktioner. Ta en titt på von Wright-samlingen: Filosofia.fi/vonwright.

Edvard Westermarck and Beyond heter ett forskningsprojekt på Åbo Akademi inom ramen för Kone-stiftelsens satsning på evolutionstanken. Samlingen av Westermarcks brev till vännen Rolf Lagerborg har kompletterats, och breven kan läsas här.

Samlingen Finsk Tidskrift har utökats och fått en egen ingångssida: Filosofia.fi/finsktidskrift.

Inledningen på det nya årtiondet lovar gott för filosofiportalens del. Vi hoppas att snart få publicera texterna ur boken Tankens Vägar (Ajatuksen Kulku), en översiktlig historik över filosofin i Finland. Texterna är författade av finländska filosofer och behandlar hela den finländska filosofins historia, från medeltiden fram till våra dagars internationellt uppmärksammade finländska filosofi.

Persongalleriet med gestalter ur Finlands filosofihistoria kommer också att utökas. I denna långa historia, från etableringen av akademin i Åbo 1640 till idag, har många satt sina avtryck. Kantianen Gabriel Palander gjorde i början av 1800-talet gradmätningar i norra Lappland, ett internationellt intressant företag, men höll också föredrag om Kant och andra. Den excentriske Forsius levde på 1600-talet ett färgstarkt liv vars uppgång ledde rakt in i det svenska hovet och en tjänst som hovastronom, men fallet blev desto djupare. Dessa båda, och många fler, kan man snart läsa om i portalens persongalleri.

Filosofia.fi:s svenska redaktion önskar alla en god fortsättning på 2009, och håll utkik efter nyheter på portalen. Det lönar sig.