FM Mikko Tolosen väitös yhteiskunnan kehityksestä David Humen filosofisessa järjestelmässä; 5.1.2010, Helsinki

Väitös:

Väitöstilaisuus tiistaina 5.1.2010 klo 12, Helsingin yliopisto,
Päärakennus, auditorio XII

FM Mikko Tolonen: Self-love and self-liking in the moral and
political philosophy of Bernard Mandeville and David Hume


Vastaväittäjä: John Robertson, Oxfordin yliopisto
Kustos: Markku Peltonen, Historian laitos, Helsingin yliopisto

Tervetuloa!

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa:
https://oa.doria.fi/handle/10024/50630

*

INVITATION

Academic dissertation to be publicly discussed, by due permission of
the Faculty of Arts at the University of Helsinki in auditorium XII,
on the 5th of January, 2010 at 12 o'clock

FM Mikko Tolonen: Self-love and self-liking in the moral and
political philosophy of Bernard Mandeville and David Hume


Opponent: John Robertson, University of Oxford
Custos: Markku Peltonen, Department of History, University of
Helsinki

Welcome!

Abstract can be found at the E-thesis site:
https://oa.doria.fi/handle/10024/50630