Verkkolehti Megafonin talouskriisiin pureutuva uusin numero on julkaistu

Megafoni 3/2009 :: Teemana Kriisi

Alikulutus? Voittosuhteen laskutendenssi? Luokan tekninen ja poliittinen kompositio? Kasautumisregiimit ja regulaatiomuodot? Tehdasvaltaukset? Chavez? Valtio? Mistä on kysymys?

No tästä:

Verkkolehti Megafonin kauan odotettu kolmas numero on julkaistu. Numeron teemana on talouskriisi ja tällä kertaa onnistumme jopa pysymään teemassa! Lehdessä pohditaan talouskriisin suhdetta luokkataisteluun. Mistä kriisi johtuu, mitä sille on tehtävä tai mitä sen puitteissa on tehtävä? Pohdimme kysymystä teoreettisesti ja käytännöllisesti. Liikumme Marxin ekonomiakritiikistä tutun voiton suhdeluvun laskutendenssin laista tehdasvaltauksiin ja keynesiläisen kompromissin kriisiin ja mahdolliseen uudelleentulemiseen.

Omien artikkeliemme lisäksi haastattelimme numeroon amerikkalaista marxilaista taloustieteilijää Andrew Klimania, joka on tunnettu niin sanotun Temporal Single System Interpretation -koulukunnan äänekkäänä edustajana.

"Lyhyesti luonnehtien amerikkalaisen fordismin kriisi johtui sekä molemmin yllä kuvatuin tavoin alistettujen työväenluokan fragmenttien kapinoinnista, joka kurotti kohti uutta kasautumisregiimiä ja regulaatiomuotoa että massatyöläisten oman aseman mahdollistamien kamppailuetujen hyödyntämisestä koko työväenluokan määrällisen taloudellisen ja laadullisen poliittisen vallan pönkittämisessä. Puhe yleistyneestä luokkatietoisesta solidaarisuudesta on liian romantisoitua, vaikka konvergenssiä ja vahvojakin väliaikaisia liittolaisuussuhteita näiden kamppailulinjojen ja niiden subjektien intressien välillä ilmenikin säännöllisesti."

Anteeks mitä?!

No lue lisää!

http://www.megafoni.org